Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Przyłącz się do kanalizacji

7 sierpnia 2012, 15:26

Od kilku miesięcy pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej prowadzą kontrole zbiorników bezodpływowych w gospodarstwach domowych, w których istnieje techniczna możliwość podłączenia się do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Dotychczas skontrolowano blisko 230 nieruchomości, spisano 134 protokołów oraz 36 umów na podłączenie do kanalizacji.

Od kwietnia mieszkańców Jaworzna odwiedzają pracownicy MPWiK, którzy uświadamiają jaworznianom, jak duży wpływ na środowisko ma prawidłowe odprowadzanie ścieków - nie do gleby czy przydrożnych rowów i rzek, a do sprawnie działającej sieci kanalizacyjnej. Wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej sprawdzają m.in. prawidłowość funkcjonowania przydomowych szamb oraz częstotliwość ich opróżniania. Ponadto zachęcają jaworznian do podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

- W pierwszej kolejności kontroli poddawane są posesje, które mają techniczną możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej - informuje Sławomir Grucel, rzecznik prasowy MPWiK. - Dzięki tym działaniom skontrolowano już blisko 230 nieruchomości, spisano 134 protokołów oraz 36 umów na podłączenie do kanalizacji.

Okazuje się, że w wyniku przeprowadzonych dotychczas kontroli, zespół ujawnił pewien proceder.

- Dokładne sprawdzanie dokumentów potwierdzających odbiór ścieków z posesji, w kilku przypadkach ujawniło ich fałszowanie przez mieszkańców. Takie działanie oprócz mandatu karnego, może zakończyć się nawet odrębnym postępowaniem. Jednak wciąż bez odpowiedzi pozostaje pytanie, gdzie trafiły te ścieki? - mówi Sławomir Grucel. 

Z kanalizacją oszczędniej!

Dziś już nie ma żadnych wątpliwości - przydomowe szambo to najdroższy w eksploatacji i najmniej wygodny sposób usuwania ścieków z domu. Konieczność jego częstego opróżniania jest uciążliwa nie tylko logistycznie, ale przede wszystkim finansowo, bowiem wywóz 1 m3 nieczystości kosztuje około 20 zł. Podłączenie się do kanalizacji to najwygodniejszy sposób odprowadzania ścieków, bo poza wykonaniem przyłącza o nic nie trzeba się później martwić. Wbrew powszechnemu przekonaniu, miejska kanalizacja jest znacznie tańsza niż regularne opróżnianie szamba. Koszt odprowadzenia 1m3 nieczystości do miejskiej kanalizacji to obecnie koszt zaledwie 7,97 zł/m3.

Rachunek ekonomiczny nie pozostawia żadnych wątpliwości. Średnie miesięczne zużycie wody przez jednego mieszkańca Jaworzna wynosi 2,5 m3. Tak więc w ciągu miesiąca 4-osobowa rodzina zużywa około 10 m3 wody. Podobna ilość ścieków musi zostać zgromadzona w zbiorniku bezodpływowym lub odprowadzona do kanalizacji. W ciągu roku 4-osobowa rodzina wytwarza, więc około 120 m3 nieczystości ciekłych. A zatem, roczny koszt zgromadzenia tej ilości nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym oraz jego opróżnienia wynosi średnio ok. 2400 zł. Natomiast roczny koszt odprowadzenia tej ilości ścieków do kanalizacji wynosi średnio 956,40 zł. W skali roku można, więc zaoszczędzić ok. 1500 zł!

Co na to przepisy?

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna, wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia na niej utrzymania czystości i porządku, m.in. poprzez przyłączenie posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Ustawodawca zaznaczył, że podłączenie do kanalizacji nie jest wymagane jedynie w przypadku, gdy budowa sieci lub przyłącza jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona lub nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków. W pierwszym przypadku istnieje jednak obowiązek wyposażenia posesji w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych.

Przepisy mówią również, że właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do:

  • zgłoszenia ich do ewidencji prowadzonej przez Gminę w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
  • zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (podobnie jak na kontener na odpady stałe),
  • dokonywania rocznych przeglądów zbiorników wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane.

Ponadto nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Każdy wywóz nieczystości musi zostać potwierdzony właściwym dokumentem.

Podłączając się do kanalizacji ponosimy jednorazowy wydatek związany z budową przyłącza. Potem nie musimy się martwić szczelnością, częstotliwością opróżniania. Kanalizacja odbiera ścieki na bieżąco. Podobnie jak na bieżąco są one oczyszczane na Oczyszczalni.