Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Bezpłatne szkolenia dla osób 50+

6 sierpnia 2013, 08:28

Projekt "Wykwalifikowani i konkurencyjni" to atrakcyjna propozycja bezpłatnych szkoleń dla osób powyżej pięćdziesiątego roku życia, mieszkających lub pracujących na terenie województwa śląskiego. To szansa dla tych, którzy posiadają wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie i pragną zdobyć nowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe cenione na rynku pracy.

Oprócz samych zajęć i warsztatów, w ramach szkoleń doradcy zawodowi wyznaczą każdemu uczestnikowi projektu indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego, jaka zarysuje się przed nimi po ukończeniu następujących kursów:

  • monter instalacji budowlanych, w tym energooszczędnych,
  • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
  • kosztorysant budowlany.

Propozycja szkoleń przeznaczona jest dla wszystkich pracowników zatrudnionych w dowolnej formie (poza osobami fizycznymi prowadzącymi działalnością gospodarczą) w małych i średnich przedsiębiorstwach (do 250 pracowników) z obszaru województwa śląskiego, którzy ukończyli 50. rok życia i mają co najwyżej średnie wykształcenie. Wszystkie osoby, które wyrażą chęć wzięcia udziału w projekcie otrzymają: materiały dydaktyczne i szkoleniowe, certyfikaty uprawniające do wykonywania nowego zawodu, poczęstunek i ciepły posiłek oraz zwrot kosztów dojazdu. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku popołudniami, poza godzinami pracy lub w weekendy (max.8h).

Projekt "Wykwalifikowani - konkurencyjni" jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o.  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oznacza to, że osoby uczestniczące w szkoleniach nie ponoszą żadnych kosztów i mają opłacone wszelkie materiały edukacyjne, egzaminy, dojazdy, posiłki oraz doradztwo zawodowe.

Szczegółowe informacje można uzyskań w biurze projektu: Katowice ul. Moniuszki 7, V piętro lub pod numerem telefonu: 519-323-388, 519-323-399, 728-449-199 oraz na stronie internetowej projektu www.konkurencyjni.consultor.pl.