Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Gruntówki w Jeleniu po modernizacji

23 lipca 2013, 08:43

Dobiegają końca prace na drogach gruntowych w Jeleniu. W ostatnich tygodniach zmodernizowano pięć ulic: Koniówki, Bożka, Pastwiskowa, Witkiewicza i Proksy. Aktualnie brygady remontowe prowadzą prace na kolejnych ulicach, które zostały zaplanowane do modernizacji w tym roku.

- Jeszcze w tym tygodniu nowe nawierzchnie zyskają ulice Jałowcowa i Łazowa w Koźminie. Rozpoczęły się także prace na ul. Insurekcji Kościuszkowskiej na Jeziorkach, gdzie wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego - wyjaśnia Nikodem Motyka, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. - W najbliższym czasie na zaplanowanym odcinku zostanie ułożona nawierzchnia asfaltowa od skrzyżowania z ul. Teligi do rozwidlenia, a dojazd do ostatniej nieruchomości zostanie utwardzony kruszywem porfirowym.

Po zakończeniu modernizacji ul. Insurekcji Kościuszkowskiej prace będą kontynuowane w kolejnych dzielnicach.

Wykaz wszystkich dróg gruntowych, na których będą prowadzone prace modernizacyjne można znaleźć na stronie internetowej MZDiM w zakładce "Czas na gruntówki”.

***

Na realizację programu modernizacji dróg gruntowych w 2013 r. miasto zabezpieczyło kwotę 6 mln zł. Przy wyborze ulic zaplanowanych do wzmocnienia nawierzchnią asfaltową w tym roku, Miejski Zarząd Dróg i Mostów kierował się kilkoma głównymi kryteriami. W pierwszej kolejności będą remontowane drogi:

  1. posiadające podbudowę z tłucznia kamiennego lub destruktu asfaltowego wykonaną w ubiegłych latach w ramach bieżącego utrzymania dróg;
  2. na których istnieje możliwość powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni na pobocza;
  3. posiadające uregulowany stan prawny i własnościowy pasa drogowego danej ulicy;
  4. przy remoncie których istnieje możliwość przeprowadzenia uproszczonej procedury modernizacji (zgłoszenie robót do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego).

- Warto podkreślić, że nie wszystkie drogi gruntowe nadają się do natychmiastowej modernizacji. Wiele z nich wymaga wcześniejszego przygotowania projektu technicznego, który będzie określał realizację dodatkowych prac np. budowę kanalizacji deszczowej - tłumaczy Nikodem Motyka, rzecznik prasowy MZDiM.

Aby w znacznym stopniu poprawić stan techniczny dróg w dzielnicach, w przyszłym roku środki finansowe na modernizację dróg gruntowych zostaną zwiększone do kilkunastu milionów złotych.