Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Jaworzno liderem DTŚ-ki

16 lipca 2013, 10:47

fot. © toshket - Fotolia.com

fot. © toshket - Fotolia.com

Pierwotny plan budowy Drogowej Trasy Średnicowej, która miała łączyć wszystkie miasta aglomeracji śląskiej pomiędzy Gliwicami a Jaworznem, w końcu ma szanse się ziścić. Na pewno będą o to zabiegali prezydenci Jaworzna, Mysłowic i Sosnowca, którzy w ubiegły czwartek podpisali porozumienie w sprawie rozpoczęcia prac nad tzw. DTŚ-Wschód. Dzięki doświadczeniu w realizacji inwestycji drogowych, liderem projektu zostało nasze miasto.

- Mimo że nowa droga nie będzie fizycznie przebiegała przez Jaworzno, to na pewno przyniesie korzyści naszym mieszkańcom, gdyż zdecydowanie ułatwi i przyspieszy dojazd do innych miast aglomeracji - tłumaczy prezydent Paweł Silbert. - DTŚ w kierunku zachodnim, czyli do Gliwic jest już praktycznie ukończona, teraz czas na wschodnią część.

Porozumienie w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji pn. "Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno" zakłada wykonanie I etapu niezbędnych prac przygotowawczych do budowy Drogowej Trasy Średnicowej na dwóch odcinkach: od węzła Janów w Mysłowicach do węzła "3-go Maja" lub "S-1" w Sosnowcu oraz węzła Janów z węzłem Jęzor w Jaworznie. Prace te będą polegały m.in. na opracowaniu studium transportowego, koncepcji technicznej i niezbędnej dokumentacji oraz studium wykonalności.

Z porozumienia podpisanego przez prezydentów Pawła Silberta, Edwarda Lasoka i Kazimierza Górskiego wynika, że koszt przygotowania projektów szacowany jest na ok. 2,3 mln zł. Wkład naszego miasta będzie wynosił 25 % tych kosztów. Ponadto Jaworzno otrzymało funkcję inwestora dla opracowania kompletnej dokumentacji oraz pozyskania środków pomocowych.

- Powierzenie nam tych zadań to zasługa naszego doświadczenia w realizacji dużych projektów drogowych z udziałem środków unijnych, takich jak np. "Miasto Twarzą do Autostrady" - wyjaśnia Tomasz Tosza z Wydziału Inwestycji Miejskich. - Warto przypomnieć, że m.in. na budowę nowej sieci drogowej Jaworzna udało nam się do tej pory pozyskać prawie 400 mln zł ze środków zewnętrznych.

Termin zakończenia prac przygotowawczych szacuje się na sierpień 2015 r. Zrealizowanie zaplanowanych zdań umożliwi staranie się o pozwolenie na budowę oraz pozyskanie środków unijnych na realizację inwestycji. Ich uzyskanie pozwoliłoby na przeprowadzenie przetargu i rozpoczęcie fizycznych prac w terenie już w 2016 r. i oddanie drogi do użytku dwa lata później.

Obrazek