Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Dobre wieści z MPWiK

5 lipca 2013, 08:15

Nowy sposób prowadzenia robót, który zakłada m.in. ułożenie rur na mniejszej głębokości, umożliwił wznowienie prac kanalizacyjnych prowadzonych na ulicach Młyny Serafińskie oraz Filaretów. Dodatkową korzyścią takiego rozwiązania będzie nowa pompownia ścieków. Wkrótce też otworzone zostanie ujęcie wody pitnej Piaskownia - kolejny ważny projekt jaworznickich wodociągów.

Przypomnijmy, iż prace na ulicy Młyny Serafińskie zostały przerwane końcem maja, kiedy to wykonawca na głębokości 5 metrów napotkał na sporą warstwę wodonośną, której nie był w stanie odwodnić przy pomocy igłofiltrów. Cała sytuacja znacznie spowolniła tempo prac, wymuszając przestój oraz zmianę samej metody ich prowadzenia.

- Jesteśmy już po pierwszych rozmowach z projektantem i wykonawcą. Długo zastanawialiśmy się nad rozwiązaniem tej sytuacji. Po szczegółowej analizie wszystkich możliwych rozwiązań wybraliśmy metodę, którą uważamy za najbardziej korzystną dla dokończenia tego  zadania oraz dla samych mieszkańców  – tłumaczy kierownik Jednostki Realizującej Projekt Małgorzata Wojas. - Rury kanalizacyjne w ulicy Młyny Serafińskie i ulicy Filaretów zostaną wypłycone i ułożone na głębokości do trzech metrów. To wypłycenie będzie możliwe dzięki zabudowaniu w ulicy Młyny Serafińskie dodatkowej pompowni ścieków oraz wykonaniu części sieci kanalizacyjnej metodą  bezwykopową w ulicy Filaretów – dodaje Małgorzata Wojas.

Do wykonania jest około 600 metrów kanalizacji oraz 180 metrów przewiertu. Rozpoczęcie prac wymaga dodatkowej dokumentacji projektowej oraz pozwoleń, dlatego realnym terminem rozpoczęcia działań będzie druga połowa lipca. Jako pierwsze rozpoczną się roboty ziemne przy budowie kanalizacji. Na samym końcu prace związane z zabudową przepompowni i przewiertem.

Oprócz budowy samej sieci, MPWiK w ramach projektu kanalizacyjnego prowadzi także inne istotne przedsięwzięcia. Jednym z nich jest budowa Stacji Uzdatniania Wody "Piaskownia”, która jest na etapie prac końcowych i już niebawem nowe ujęcie zostanie otwarte. Od 3 lipca "Piaskownia" została wprowadzona w fazę rozruchu.

- Zaplanowana faza rozruchu to czas, który pozwala pracownikom zapoznać się z funkcjonowaniem i obsługą wszystkich urządzeń układu technologicznego, który już teraz uważany jest za jeden z najnowocześniejszych. Został on wyposażony m.in. w czujnik substancji ropopochodnych, system do produkcji ozonu, lampy UV, filtry węglowe, czy kolumnę desorpcji – wyjaśnia prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Józef Natonek.

Na obiekcie zamontowano już wszystkie elementy, które wodę surową „zamieniać” będą w wodę zdatną do spożycia. Prowadzone są końcowe prace porządkowe i pielęgnacyjne wokół budynków oraz finalne odbiory techniczne. Pełne uruchomienie ujęcia, które może produkować 10000 metrów sześciennych wody na dobę, nastąpi we wrześniu.