Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

NOWY zawodowy START

14 maja 2013, 14:50

Masz problem z poczuciem stabilności w swoim życiu zawodowym? Czujesz się zagrożony utratą pracy? W takim razie może warto rozważyć NOWY START? Projekt pod taką nazwą realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Jego celem jest udzielenie wsparcia w postaci szkoleń oraz poradnictwa zawodowego osobom pracującym na terenie województwa śląskiego, których przyszłość zawodowa stoi pod znakiem zapytania.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych osób zagrożonych utratą pracy poprzez określenie ich predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Dzięki cyklowi bezpłatnych szkoleń uczestnicy będą mieli okazję nabyć kwalifikacje, które docelowo umożliwią im  wykonywanie nowego zawodu, a także zwiększą ich kompetencje społeczne.

Przedsięwzięcie adresowane jest przede wszystkim do pracujących osób dorosłych, będących w okresie wypowiedzenia oraz do pracowników i pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Wsparcie w ramach projektu obejmuje: indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania zatrudnienia oraz pośrednictwo pracy.

Szkolenia realizowane w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Mysłowicach: monter rurociągów z tworzyw sztucznych, pracownik biura rachunkowego – księgowość, kelner-barman.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 222 97 82; 697 818 661 lub w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Mysłowicach ul. Boliny 5 oraz na: http://www.kursy.myslowice.zdz.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.