Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jak działa ATOM-owy pakiet dla biznesu?

16 kwietnia 2020, 13:12

Jak działa ATOM-owy pakiet dla biznesu?

Jak działa ATOM-owy pakiet dla biznesu?

Minął zaledwie tydzień od wprowadzenia Pakietu Wsparcia dla Biznesu w ramach programu Jaworznicki ATOM (Antykryzysowa Tarcza Ochrony Mieszkańców) i niemal każdego dnia kolejni przedsiębiorcy zgłaszają się po pomoc. Gminne wsparcie opiera się głównie na ulgach, odroczeniach lub rozbiciu na raty spłat podatków lokalnych. Jest też pomoc w regulowaniu czynszów - od odroczeń i systemów ratalnych, po ulgi sięgające do 50% za lokale w zasobach spółek komunalnych.

Priorytetem wydatki na ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i edukację

Przypomnijmy, iż na Jaworznicki ATOM (Antykryzysową Tarczę Ochrony Mieszkańców) składają się działania w sześciu głównych sferach aktywności gminy - lokalnej służbie zdrowia, bezpieczeństwie sanitarnym, edukacji, organizacjach non-profit, kulturze oraz biznesie. Realizacja projektu zakłada wdrożenie nadzwyczajnych procedur i inicjatyw, które zapewnią mieszkańcom Jaworzna ochronę przed skutkami epidemii, niezakłóconą realizację usług publicznych i stosunkowo szybki powrót do normalności po ustaniu epidemii.

Działania te wiążą się nieuchronnie ze zwiększeniem wydatków budżetowych m.in. na zakupy dla szpitala sprzętu ratującego życie, nabycie niezbędnych środków ochrony osobistej dla służb miejskich i mieszkańców, reorganizację i technologiczne wsparcie zdalnej edukacji. Te miejskie wydatki są obecnie priorytetami.

Innym ważnym elementem tych działań jest bardziej elastyczne podejście do kwestii podatków lokalnych pobieranych od przedsiębiorstw lokalnych. Ulgi, odroczenia lub rozbicie na raty ma w zamyśle złagodzić skutki kryzysu, który mógł i jeszcze może dotknąć firmy - zwłaszcza usługowe, w związku z obowiązującym stanem epidemii.

Już 52 firmy złożyły wnioski o udzielenie wsparcia

Pierwszy tydzień funkcjonowania Jaworznickiego ATOMU wskazuje, iż pakiet wsparcia dla przedsiębiorstw jest właściwą odpowiedzią na potrzeby lokalnego biznesu. Do dnia 15 kwietnia br. wnioski dotyczące podatków lokalnych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportu) złożyło do Wydziału Budżetowo-Finansowego 15 firm. Procedury zostały zakończone w przypadku jednej z nich (umorzenie odsetek), 12 spraw znajduje się w rozpatrzeniu, natomiast w dwóch kolejnych dopiero wpłynęły wnioski.

Każdy z wniosków jest weryfikowany indywidualnie, po stronie przedsiębiorcy leży obowiązek udowodnienia, iż epidemia COVID-19 rzeczywiście znacząco obniżyła przychody firmy i zagroziła utratą jej płynności finansowej, a pomoc udzielana jest proporcjonalnie do tego, jak negatywnie wpłynął stan epidemii i związane z nim obostrzenia na kondycję ekonomiczną danego przedsiębiorstwa. W pierwszej kolejności analizowane są możliwości odroczenia opłat lub rozłożenia na raty, tak by pomóc przedsiębiorcom w zachowaniu płynności finansowej, jednocześnie nie powodując groźnego dla budżetu miasta zachwiania stabilności miejskich finansów.

Firmy prowadzące działalność w wynajmowanych lokalach gminnych lub miejskich spółkach również mogą liczyć na wsparcie:

  • Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - o obniżenie czynszu wnioskowało 17 przedsiębiorstw wynajmujących lokale użytkowe - wszystkie otrzymały już stosowne obniżki czynszu za kwiecień i maj br.; 14 wynajmujących skorzystało z ulgi 50%, 3 przedsiębiorców uzyskało ulgę w wysokości 30%.
  • Wodociągi Jaworzno - 5 przedsiębiorców działających w lokalach Wodociągów Jaworzno Sp z o.o. złożyło wnioski o ulgę w czynszu, zarząd spółki podjął stosowne kroki prawne i wnioski wynajmujących są już w ostatniej fazie realizacji (rozpatrzone zostaną pozytywnie, uzyskując pomoc na poziomie maksymalnego progu 50% zwolnienia z opłat czynszowych).
  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. - 5 przedsiębiorców (na 10 wynajmujących lokale) złożyło stosowne wnioski, które są w fazie rozpatrywania.
  • O odroczenie płatności czynszu zawnioskowało 8 najemców lokali użytkowych w zarządzie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Wszystkie wnioski są aktualnie procedowane.
  • Do Wydziału Obrotu Nieruchomościami wpłynęły dwa wnioski ws. czynszu dzierżawnego, które są obecnie rozpatrywane.

Prawdziwe oblężenie przeżywa również Powiatowy Urząd Pracy, który odpowiada lokalnie za realizację działań w ramach rządowego programu Tarczy Antykryzysowej. Po błyskawicznym wyczerpaniu zakontraktowanych środków, PUP wystąpił o kolejną ich transzę. Zwłaszcza, iż w życie wszedł rozszerzony pakiet pomocowy, obejmujący więcej podmiotów gospodarczych. Obecnie złożonych jest prawie 300 wniosków na kwotę prawie 1,5 mln zł. PUP zrealizował już 30 wniosków.

Działa także InfoBiznes - Jaworznicka Infolinia Przedsiębiorcy - wszystkie informacje dotyczące mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorców, których dotknęły skutki epidemii - w jednym miejscu. Pracownicy Wydziału Budżetowo-Finansowego UM w Jaworznie udzielają informacji pod numerem 32 61 81 601 i 32 61 81 609 lub przekierowywać do odpowiedniej instytucji (PUP, ZUS, Urząd Skarbowy). Z tej propozycji skorzystało już kilkunastu przedsiębiorców.

Pomoc gminna dla firm a budżet wszystkich jaworznian

- Gospodarkę czeka głęboki kryzys. Musimy zdawać sobie sprawę, iż poszczególne branże ucierpiały w odmiennym stopniu, najbardziej - sfera usług. Epidemia w bardzo dużym stopniu nadwyrężyła finanse małych zakładów usługowych i branży gastronomicznej, załamując niemal całkowicie przychody. Natomiast inny wpływ ma na duże przedsiębiorstwa produkcyjne lub firmy prowadzące działalność handlową poprzez Internet. A to oznacza, iż stopień utraty przychodów z działalności ma kluczowe znaczenie przy udzielaniu wsparcia przez gminę - wskazuje Prezydent Jaworzna Paweł Silbert. - Należy również pamiętać, iż nie wolno nam doprowadzić do utraty płynności finansowej miasta, bo wówczas ucierpią wszyscy mieszkańcy. Drastyczne zmniejszenie wpływów i brak środków mógłby bowiem doprowadzić do pogorszenia standardu usług publicznych, w tym najważniejszego teraz obszaru, jakim jest służba zdrowia, ale i np. komunikacji miejskiej, utrzymania dróg lub gospodarki komunalnej - dodaje prezydent Paweł Silbert.

Pomoc gminna będzie udzielana firmom w zakresie, który umożliwiają obowiązujące ramy prawne. Jej skala nie może również wykroczyć poza zasady dyscypliny finansów publicznych czy nieść groźbę załamania ekonomicznego budżetu miasta. Przypominamy, że Gmina, ze względu na ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, a także słabnące zainteresowanie gminnymi działkami od wybuchu epidemii, zmuszona była odwołać zaplanowane transakcje i zorganizować pierwsze przetargi na czerwiec. Tym samym w pierwszej połowie roku, budżet miasta uszczuplony jest o kilka milionów z planowanych sprzedaży gruntów. Początkiem kwietnia wpłynęła również marcowa transza podatku od osób fizycznych, na konto Jaworzna trafiło 5,6 mln zł. W tamtym roku w identycznym czasie było to 8 mln zł. A średnio miesięcznie 10 - 13 mln zł. Założony plan przy takich wpływach może nie zostać wykonany, co będzie wiązać się z daleko idącą racjonalizacją wydatków w każdym obszarze, ograniczaniem usług miejskich oraz udzielaniem ewentualnej pomocy publicznej.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek