Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

W Jaworznie zakopią kolejne miliony?

26 marca 2013, 10:00

Jeszcze nie ucichły echa związane z otrzymaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dotacją na drugą fazę projektu kanalizacyjnego w wysokości 26 mln zł, a spółka ma szanse na kolejne pieniądze. Tym razem mogą one dotyczyć wsparcia finansowego na wymianę sieci wodociągowej.

Informacja o zakwalifikowaniu wniosku MPWiK pojawiła się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

- Nasz wniosek, w którym aplikujemy o kwotę 700 tys. złotych, został złożony w ramach trwającego naboru na zadania związane z gospodarką wodną. Wiemy, że przeszedł on już wstępną weryfikację merytoryczną i czekamy na dalsze decyzje Funduszu. Trzymamy kciuki i liczymy, że będą one korzystne i że kolejne pieniądze zostaną skierowane na poprawę infrastruktury wodociągowej w naszym mieście - tłumaczy Sławomir Grucel, rzecznik MPWiK.

Spośród 21 projektów Rada Nadzorcza WFOŚIGW zakwalifikowała 16 na łączną wartość 22, 5 mln zł. Jaworznicki projekt obejmuje wymianę sieci wodociągowej w ulicach Towarowej, Żytniej, Rezedowej, Szklarskiej i Batorego. W sumie ponad 2 600 metrów o łącznej wartości 1,5 mln złotych.