Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Nowy Rynek coraz bliżej

19 marca 2013, 13:37

Intensywne prace na rynku spowodowały, że utrwalany przez całe dziesięciolecia obraz centralnego placu Jaworzna dostępny jest już wyłącznie na starych zdjęciach i pocztówkach. Niebawem na miejscu rozbieranych obecnie chodników i jezdni pojawi się m.in. wieża mediów, zegar wodno-słoneczny, fontanna, skoczki wodne i symbolizujący miasto - jawor.

Zgodnie z harmonogramem projektu - do końca marca powinny się zakończyć roboty związane z przebudową infrastruktury podziemnej, a teren rynku zostanie wyrównany. W kwietniu natomiast ruszy modernizacja ul. Słowackiego, wtedy też rozpoczną się faktyczne prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni, fontanny, małej architektury, zieleni i oświetlenia rynku. Do końca kwietnia zostanie udrożnione połączenie ul. Stojałowskiego z ul. Sądową, a do końca maja będzie można przejechać odcinkiem ul. Mickiewicza do ul. Sławkowskiej i ul. Św. Wojciecha. Równocześnie będą budowane nowe chodniki i deptaki - najpierw wzdłuż północnej pierzei kamienic, potem wzdłuż południowej. Wewnętrzna część rynku będzie wykonywana do końca sierpnia, a w połowie września zaplanowany jest odbiór robót. Zakończenie całej inwestycji i oddanie do użytku w pełni zmodernizowanego „serca” miasta przewidywane jest na początek października 2013 r.

- Jak widać, przed nami jeszcze siedem miesięcy intensywnych prac. Mam nadzieję, że okres ten minie bez specjalnie dużych zakłóceń i wraz z postępem prac niedogodności będą coraz mniejsze, a widok rozkopanych ulic szybko zostanie zastąpiony atrakcyjnym zarysem nowej płyty rynku - mówi prezydent Paweł Silbert. - Liczę na wyrozumiałość i proszę o cierpliwość, mając jednocześnie nadzieję, że już jesienią będziemy się mogli razem spotkać na zmodernizowanym, centralnym placu miasta.