Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Pewne miliony dla Jaworzna

14 marca 2013, 09:40

Miasto otrzyma ponad 26 mln zł unijnego dofinansowania na realizację II etapu projektu kanalizacyjnego. Dzięki temu oczyszczalnia Jeleń Dąb zostanie zmodernizowana, a na Warpiu i Borach powstanie nowa sieć kanalizacyjna, z której skorzysta 2 tys. mieszkańców.

13 marca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowy na dofinansowanie II fazy projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno”. W imieniu Funduszu umowę podpisała pani Prezes Gabriela Lenartowicz, a w imieniu jaworznickich wodociągów Prezes Zarządu Józef Natonek oraz Wiceprezes ds. Finansowych Rafała Łabaj.

- Dzięki przyznanym środkom w mieście powstanie 16 km kanalizacji sanitarnej oraz podjęte zostaną roboty modernizacyjne na oczyszczalni Jeleń Dąb, dostosowując ją do nowych unijnych standardów. Dodatkowo, w ramach drugiej części, nowe nitki kanalizacyjne zostaną wybudowane na Warpiu i Borach. Dzięki temu dostęp do ekologicznego systemu kanalizacji uzyska ponad 2 tys. mieszkańców - wyjaśnia Józef Natonek, prezes MPWiK.

Wartość drugiej części Projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”, szacowana jest na 63 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ wyniesie ponad 26,3 mln zł. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na czerwiec 2015 roku. Łączna wartość I i II fazy budowy kanalizacji w Jaworznie szacowana jest na kwotę 185 mln zł, z czego dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności będzie stanowić ok. 90 mln zł. Pozostała cześć będzie pochodzić z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ze środków własnych miasta i MPWiK-u.