Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Zabudowana działka usługowa na sprzedaż

14 maja 2019, 12:31

Gmina Miasta Jaworzna oferuje zabudowaną działkę o przeznaczeniu usługowym położoną przy ul. Olszewskiego 28 - tuż przy skrzyżowaniu z Trasą Śródmiejską. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na działce można ulokować budynki usługowe o charakterze biurowym, handlu, gastronomii, opieki zdrowotnej, oświaty (w tym żłobki i przedszkola), kultury czy usług hotelarskich. Cena wywoławcza nieruchomości o pow. 1.155 m2 wynosi 318.473 zł. Przetarg odbędzie 12 czerwca w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Nieruchomość charakteryzuje doskonała lokalizacja na skraju centrum (niespełna 1 km od rynku) w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania ul. Olszewskiego z Trasą Śródmiejską. Na działce posadowiony jest parterowy budynek o powierzchni użytkowej 419 m2, który był niegdyś siedzibą Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych (była Izba Wytrzeźwień w Jaworznie). Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze wody, energii elektrycznej, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa przeznaczenie terenu na zabudowę usługową w formie budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych na potrzeby biur, handlu, gastronomii, opieki zdrowotnej, oświaty (w tym żłobków i przedszkoli), nauki, kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku oraz hoteli i pensjonatów. Jednocześnie zakazane jest działalność gospodarcza powodująca uciążliwości dla sąsiednich terenów o funkcji mieszkaniowej.

Powierzchnia działki wynosi 1.155 m2, a jej cena wywoławcza - 318,473 zł. Nieruchomość zostanie zbyta 12 czerwca w drodze przetargu nieograniczonego. Przetarg odbędzie się w sali nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, a warunkiem do udziału w nim jest wpłacenie do 5 czerwca wadium w wysokości 48.000 zł.

Więcej informacji pod adresem http://invest-in-jaworzno.pl/aktualnosci/268, pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.bip.jaworzno.pl/a,34894,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-zabudowan.html).