Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Fundusze Europejskie dla małych i średnich przedsiębiorców

19 marca 2019, 08:30

W piątek, 29 marca br. w godz. 10

W piątek, 29 marca br. w godz. 10

W piątek, 29 marca br. w godz. 10:00 - 13:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie (Rynek Główny 17) odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem prowadzonej działalności gospodarczej poprzez dotacje oraz preferencyjnie oprocentowane instrumenty zwrotne.

Podczas spotkania informacyjnego poruszone zostaną zagadnienia dotyczące:

  • perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców,
  • aktualnych możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej - aktualne nabory,
  • wdrażanie innowacji (zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania) - działanie 3.2 Regionalnego Programu Województwa Śląskiego RPO WSL,
  • realizacja prac badawczo-rozwojowych - działanie 1.2 RPO WSL,
  • wsparcie przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe - preferencyjnie oprocentowane pożyczki na rozwój działalności - działanie 3.4 RPO WSL,
  • przegląd programów krajowych UE oferujących wsparcie przedsiębiorczości.

Na spotkanie obowiązuje wcześniejsza rejestracja, która trwa do 28 marca (do godziny 14:00). Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://rpo.slaskie.pl/register/form/293

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.