Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Atrakcyjna działka inwestycyjna na sprzedaż

29 stycznia 2019, 09:32

Atrakcyjna działka inwestycyjna na sprzedaż

Atrakcyjna działka inwestycyjna na sprzedaż

Gmina Miasta Jaworzno ogłosiła przetarg dotyczący sprzedaży dużej działki inwestycyjnej przy ul. Rozwojowej w Jeleniu. Blisko 6 ha (ponad 59 tys. m kw.) terenu - z bezpośrednim dostępem do drogi i niespełna 400 m od autostrady A4 - na którym z powodzeniem można posadowić duży zakład produkcyjny z towarzyszącą infrastrukturą (obiekty produkcyjne, biurowce, magazyny, parkingi, rampy). Cena wywoławcza działki, to 4.068.000 zł (68,86 zł za m kw.). Przetarg odbędzie się 20 marca 2019 roku w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Działka wystawiona na sprzedaż przez gminę położona jest przy skrzyżowaniu ul. Dąb z ul. Rozwojową - niespełna 400 m od autostrady A4. Zaletą takiego położenia jest łatwy dostęp do autostrady A4 (obsługującej relację Kraków - Katowice) oraz do Drogi Współpracy Regionalnej. Aby dotrzeć stąd do Krakowa wystarczy pokonać 60 km autostradą, natomiast do Katowic - 25 km. Kierując się zaś na południe, zaledwie po pokonaniu 15 km osiągniemy centrum Oświęcimia. Dojazd do lotniska w Balicach zajmuje raptem pół godziny (45 km).

Działka inwestycyjna umiejscowiona jest w strefie przemysłowej, leżącej w oddaleniu od zabudowań mieszkalnych i oddzielonej od nich obszarem zalesionym. W bezpośrednim  sąsiedztwie gruntu wystawionego na sprzedaż, znajdują się inne tereny inwestycyjne o przeznaczeniu produkcyjno-usługowym. Uzbrojenie obszaru obejmuje sieć elektryczną, wodociąg, kanalizację, gazociąg oraz sieć teleinformatyczną.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka ma przeznaczenie produkcyjno-usługowe. Podstawowe zagospodarowanie przewiduje usługi produkcyjne oraz obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Dopuszcza się zabudowę o wysokości 4 kondygnacji nad ziemią (nie więcej jednak niż 16 m).

Powierzchnia nieruchomości wynosi 59.076 m kw., a plan miejscowy dopuszcza do zabudowy jej 60 proc.

Nieruchomość wyceniona została na 4.086.000 zł netto, co daje średnią cenę 68,86 zł za m kw. Nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani innymi zobowiązaniami.

Nieograniczony przetarg ustny dotyczący sprzedaży opisanej działki inwestycyjnej odbędzie się 20 marca 2019 roku w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Jaworznie (ul. Grunwaldzka 33).

Wszelkich informacji na temat procedur przetargowych (terminów, wysokości wadium itp.) udzielają pracownicy Wydziału Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Jaworznie (Plac Górników 5, pok. 19, tel. 32 61 81 636).