Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

8 stycznia 2019, 11:27

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Urząd Miejski w Jaworznie oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego. 21 stycznia br. w godzinach od 12:00 do 14:30 w siedzibie Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy Pl. Górników 5 (II piętro), odbędą się indywidualne konsultacje w zakresie możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Zapraszamy osoby zainteresowane wsparciem finansowym swoich działalności przy pomocy funduszy unijnych z ekspertem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach.

Ponadto, pracownicy Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie udzielać będą informacji na temat możliwości skorzystania z dofinansowania usług doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorców - pracowników oraz kadry zarządzającej, w ramach projektu "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MSP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego ".

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1. "Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną: nr. tel. 32 / 61 81 713 lub mailową: invest@um.jaworzno.pl