Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Dotacja na rozpoczęcie działalności - przyjdź na spotkanie

5 grudnia 2018, 14:28

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach oraz Urząd Miejski w Jaworznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w piątek, 14 grudnia 2018 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach oraz Urząd Miejski w Jaworznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w piątek, 14 grudnia 2018 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach oraz Urząd Miejski w Jaworznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkanie skierowane będzie do osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną także założenia i zasady uczestnictwa w projekcie pn. "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1. "Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin i miejsce:

  • termin: piątek, 14 grudnia 2018 r.
  • godziny spotkania: 10.00-13.00
  • miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17

Tematyka spotkania: Zapoznanie się z ofertą funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020 oraz z krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zasady rekrutacji:

Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://rpo.slaskie.pl/register/form/279

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w sytuacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

Osób, które zarejestrowały się na spotkanie informacyjne, a nie będą mogły w nim uczestniczyć prosimy o kontakt z GPI w Katowicach pod numerem telefonu: 32 77 40 602 lub adresem e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Obrazek