Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

11 września 2018, 12:47

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

W środę, 26 września w Jaworznie pojawi się Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Mieszkańcy będą mogli wówczas skorzystać z bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych.

W siedzibie Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy pl. Górników 5 (II piętro) w godzinach od 09:00 do 14:00, ekspert Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach udzielać będzie indywidualnych konsultacji w zakresie możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Ponadto, pracownicy Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej udzielać będą informacji na temat możliwości skorzystania z dofinansowania usług doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorców (pracowników i kadry zarządzającej) w ramach projektu "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1. "Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną: nr tel. 32 61 81 713 lub mailową: invest@um.jaworzno.pl