Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

O rynku pracy w magistracie

5 lutego 2013, 08:00

We wtorek, 12 lutego br. na sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie odbędzie się spotkanie upowszechniające wyniki badań projektu dotyczącego zmian gospodarczych na rynku pracy, a także zapotrzebowania na kadrę pracowniczą w Zagłębiu Dąbrowskim. Seminarium odbędzie się w godzinach 9:00 - 15:00. Wszyscy chętni proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa.

Konferencja, podsumowująca projekt "Badania i analizy kierunków zmian sektora MŚP subregionu Zagłębia Dąbrowskiego w kontekście rynku pracy”, będzie okazją do przeprowadzenia dyskusji na temat kierunków rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Będzie to także sposobność do analizy sytuacji na rynku pracy w subregionie Zagłębia Dąbrowskiego w perspektywie przedsiębiorców sektora MŚP, kadry pracowniczej, ośrodków szkoleniowych i instytucji kierujących rynkiem pracy. Dla każdej z tych grup zostaną wskazane również rekomendacje do dalszych działań. Ponadto podczas seminarium będzie można uzyskać informacje na temat: jak kreować rynek w czasie spowolnienia gospodarczego, jak wzmocnić wartość regionu, czy też jakie są nisze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Spotkanie prowadzone będzie przez ekspertów z dziedziny zarządzania nowoczesnymi modelami biznesu - dr Adama Jabłońskiego oraz dr Marka Jabłońskiego. Projekt realizowany był przez OTTIMA  plus Sp. zoo oraz Agencje Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz catering. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Wszyscy chętni proszeni są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i odesłanie jej na adres: badania@arl.org.pl do 11 lutego br. (karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej).

                                                                                                         ***
Projekt "Badania i analizy kierunków zmian sektora MŚP subregionu Zagłębia Dąbrowskiego w kontekście rynku pracy” to pionierska inicjatywa badawcza, której celem jest dostarczenie firmom wiedzy na temat aktualnego stanu i prognoz dotyczących zmian gospodarczych w tym rynku pracy i potrzeb szkoleniowych w sektorze małych i Średnich Przedsiębiorstw w Zagłębiu Dąbrowskim. Wyniki badania posłużą do sformułowania właściwych mechanizmów zaradczych związanych z funkcjonowaniem MŚP.

Celem badania jest również rozpoznanie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na kadrę pracowniczą w Zagłębiu Dąbrowskim, zdiagnozowanie oferty edukacyjnej oraz zbadanie czy stosowana jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Rzetelne wyniki, zebrane w dwie publikacje książkowe będą pierwszym kompendium z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, przedsiębiorstwem oraz innowacją.