Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Otwarcie ofert w przetargach

26 lipca 2017, 16:02

Otwarcie ofert w przetargach

Otwarcie ofert w przetargach

W Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbyło się otwarcie ofert w przetargach na budowę boiska do gry w piłkę nożną na terenie istniejącego obiektu sportowego przy ul. Krakowskiej w Jaworznie oraz Miejskiego Centrum Integracji Transportu.

W przetargu na projekt, który dotyczył budowy boiska do gry w piłkę nożną na terenie istniejącego obiektu sportowego przy ul. Krakowskiej w Jaworznie, wpłynęło 5 ofert. Trwa ich weryfikacja formalno-prawna. Istnieje duża szansa, że po sprawdzeniu ofert zostanie podpisana umowa i boisko zostanie zrealizowane zgodnie z planem.

Dwie oferty wpłynęły w przetargu na budowę Miejskiego Centrum Integracji Transportu Jaworzno (Strefa II: Zakres nr 1: Przebudowa Placu Górników z parkingiem rowerowym. Zakres 2: Budowa wiat przystankowych wraz z przebudową zatok autobusowych). Niestety obie oferty znacznie przekraczają przyjęty budżet i przetarg najprawdopodobniej zostanie powtórzony.

W tym zadaniu, dofinansowanym środkami unijnymi, przedmiotem zamówienia w zakresie nr 1 jest: przebudowa drogi wewnętrznej - Plac Górników w Jaworznie wraz z terenem przyległym do budynku Urzędu Miasta oraz budowa zadaszonego parkingu rowerowego, miejsc postojowych, przebudowa i budowa nowej infrastruktury technicznej. Przedmiotem zamówienia w zakresie nr2 jest: budowa obiektów kubaturowych (wiaty przystankowe) wraz z przebudową zatok autobusowych przy ul. Grunwaldzkiej w Jaworznie.

 

ObrazekObrazekObrazekObrazek