Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Nie zwalniamy z inwestycjami

7 stycznia 2013, 14:00

Kryzys. To najczęściej powtarzane w 2012 roku słowo, nie znalazło odzwierciedlenia w Jaworznie. Setki milionów złotych zainwestowanych w miejską infrastrukturę mają na wiele lat poprawić jakość życia mieszkańców miasta.

- Przełom roku 2012/2013 to czas podsumowań, ale i perspektywy dla miasta; kończymy kilka ważnych projektów: technicznych i infrastrukturalnych.

Spośród wielu wykonanych prac, do najważniejszych należą te, dotycząceprojektu Rynek Od.Nowa. Jego celem jest podniesienie estetyki na najważniejszym placu w mieście.

- Ideą, która nam przyświeca jest stworzenie takiej przestrzeni, która da mieszkańcom radość i satysfakcję z faktu, że Rynek nie jest dla samochodów, ale by spędzić miło czas na głównym placu naszego miasta.

Na odnowionym rynku znajdzie się wiele atrakcji, takich jak wieża mediów,zegar wodno-słoneczny, fontanna, skoczki wodne oraz oczywiście – Jawor i drwal. Mieszkańcy mogą na bieżąco śledzić przebieg wykonywanych na rynku prac, dzięki zainstalowanym w pobliżu kamerom internetowym. Zainteresowani powinni wejść na stronę Urzędu Miasta Jaworzno, a następnie kliknąć zakładkę „widok z kamery internetowej”.

Gospodarze miasta nie zapomnieli również o kierowcach, którzy na brak nowych rozwiązań komunikacyjnych w mieście nie mogą narzekać. Zgodnie z planem zakończyły się prace budowlane ronda przy ulicy Matejki.

- Przy okazji tego ronda, zostały zastosowane wszystkie możliwe by-passy. Wszystkie prawoskrętny posiadają osobny pas ruchu i dzięki temu są one bezkolizyjne.

Chęć podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach przejawia się w różnych działaniach remontowych. Na ulicy Chopina, w miejscu dotychczasowej sygnalizacji świetlnej wybudowano kładkę, pozwalającą pieszym bezkolizyjnie pokonać drogę. Została ona wyposażona w schody oraz windę, zainstalowano oświetlenie i monitoring.

Bezpieczniej będzie również na ulicy Grunwaldzkiej, dzięki realizacji V już etapu projektu Miasto Twarzą do Autostrady.

- Remontujemy nawierzchnię jezdni oraz skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej z ul. Szczakowską. Było to bardzo niebezpieczne miejsce w naszym mieście przed modernizacją, jedno z najbardziej kolizyjnych. Teraz zostały tam zastosowane rozwiązania, mające usprawnić ruch samochodów.

Wraz z 1,5 kilometrowym odcinkiem jezdni powstaną chodniki, ścieżki rowerowe, a także infrastruktura techniczna. Ta i wiele innych inwestycji w mieście, możliwe są dzięki sprawnemu pozyskiwaniu przez urzędników funduszy unijnych. M.in. dzięki dotacjom z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w mieście trwają intensywne prace związane z rozbudową sytemu kanalizacyjnego.

- Jest to jedna z największych inwestycji miejskich. Cały projekt wart jest około 206 mln. Założenie jest takie, aby zbudować 54 kilometry kanalizacji, stacje uzdatniania wody i podpiąć do tej kanalizacji około 13 000 mieszkańców.

W mieście powstają też nowoczesne przepompownie ścieków. Dzięki nim, również na terenach, gdzie występują liczne szkody górnicze, ścieki trafią do oczyszczalni w bezpieczny, nieszkodzący środowisku sposób.

Liczne prace i inwestycje w mieście zostały docenione w kręgu fachowców. W tegorocznym rankingu powiatów grodzkich czasopisma „Wspólnota” Jaworzno zajęło wysokie, 6. miejsce.

- Specjaliści badali wydatki na infrastrukturę, jakie gminy czyniły w tym roku. Wyprzedziliśmy poważnych rywali, poważne gminy.

Miastu gratulujemy sukcesów, a jakich inwestycji mieszkańcy mogą spodziewać się w nadchodzącym roku?

- Rok 2013 to, po realizacji dużych inwestycji z zakresu komunikacji, czas dla dzielnic wokół centrum miasta i realizacja dużego zadania - remontu dróg gruntowych.

W zaplanowanym na 2013 rok budżecie już przeznaczono środki na realizację kolejnych projektów.