Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Moja Firma = Mój Sukces

27 grudnia 2012, 12:40

Trwa rekrutacja do projektu "Moja firma = mój sukces - wsparcie w założeniu firmy osób 50+". Propozycja skierowana jest do osób, które ukończyły 50 lat, planują założyć własną działalność gospodarczą, są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo oraz zamieszkują podregion sosnowiecki.  Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swój udział w projekcie jeszcze tylko do końca roku.
 

Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie obejmujące: cykl szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, indywidualne doradztwo, przyznanie dotacji inwestycyjnej do 40 tys. zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe. Oferta dedykowana jest również do osób niepełnosprawnych.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, jej regulaminu oraz wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na jego stronie internetowej projektu: www.mojafirma-50plus.pl. Wszystkie zainteresowane osoby spełniające kryteria mogą składać formularze rekrutacyjne wraz opisem swojego pomysłu na firmę do 31 grudnia 2012 r w biurach w Sosnowcu i Katowicach.

Poniżej adresy i godziny urzędowania:

Biuro Projektu w Sosnowcu:
27-28 grudnia 2012 r.: 8:00 - 16:00
31 grudnia 2012 r.: 8:00 - 12:00

Biuro Projektu w Katowicach:
27-28 grudnia 2012 r.: 9:00 - 17:00
31 grudnia 2012 r.: 9:00 - 17:00