Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Rusza budowa plant

24 grudnia 2012, 10:52

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace związane z projektem budowy Jaworznickich Plant w centrum miasta. W pierwszej kolejności wykonane zostaną alejki, system nawadniania i elementy umożliwiające w przyszłości wykonanie oświetlenia terenu.

W związku z prowadzonymi pracami - na przełomie grudnia i stycznia - ograniczona zostanie ilość miejsc parkingowych przy ul. Plac Górników. Przy budynku Urzędu Miejskiego zlikwidowany zostanie tymczasowy parking i możliwość przejazdu przez teren sąsiadujący z dawną przychodnią. Do dyspozycji kierowców będzie tylko parkingi sąsiadujące z budynkiem banku i placu targowego oraz za kwiaciarnią.

Pierwszy etap prac powinien zakończyć się do czerwca 2013 r., następnym krokiem będzie zagospodarowanie terenu zielenią przez Tauron Polska Energia S.A., który jesienią 2013 r. włączy się w powstanie parku. W celu zachowania spójności architektonicznej, pozostałe elementy zagospodarowania terenu będą wykonywane sukcesywnie w miarę powstawania pobliskiego centrum handlowego "Galena".