Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Rondo na Matejki przejezdne!

13 grudnia 2012, 15:12

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zakończyli odbiór techniczny nowo powstałego ronda na ul. Matejki i od dzisiaj jest ono w pełni przejezdne i oddane do użytku kierowców.

Nowo powstałe rondo stanowi główny wjazd do centrum miasta, dlatego w celu jak najbardziej sprawnej organizacji ruchu zostało ono zaprojektowane i wybudowane ze wszystkimi możliwymi by-passami, a każda relacja skrętna w prawo jest zaopatrzona w osobny pas. Dzięki temu tylko korelacje na wprost i w lewo wymagają przejechania przez samo skrzyżowanie.

Aby jeszcze bardziej podnieść bezpieczeństwo ruchu na obwodnicy centrum miasta, w miejsce istniejącego w ciągu ulicy Chopina przejścia dla pieszych ze wzbudzaną sygnalizacją świetlną powstała kładka, która pozwala na bezkolizyjne i bezpieczne przemieszczanie się mieszkańców. Została ona wyposażona w schody oraz windę o udźwigu 800 kg, a jej szerokość użytkowa wynosi trzy metry. Dodatkowo na kładce zainstalowano monitoring oraz oświetlenie całej konstrukcji.

W ramach inwestycji, której całkowity koszt wyniósł 5,9 mln zł, z czego 5,3 mln stanowiła subwencja z Ministerstwa Finansów, przebudowane zostały ponadto chodniki, sieci: energetyczna, teletechniczna, ciepłownicza, wodociągowa, kanalizacyjna i deszczowa oraz ekrany akustyczne i bariery energochłonne. Dodatkowo w rejonie drogi powstał ciąg pieszo - rowerowy.