Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Lokal użytkowy w centrum miasta na sprzedaż!

28 października 2016, 16:17

16 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w samym centrum Jaworzna (ul. Grunwaldzka 64/1) o powierzchni blisko 140 m2. Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT.

Oferowana nieruchomość to samodzielny lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 64/1, o powierzchni użytkowej 139,13 m2, stanowiący własność Gminy Miasta Jaworzna, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki nr 209/17 o pow. 207 m2 w Jaworznie.

Zapis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: UM5 - Śródmiejska zabudowa usługowo-mieszkaniowa. Przeznaczenie dopuszczalne: m.in. usługi (handel, gastronomia, administracja, biura, banki, kultura, rozrywka).

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej: 784.600,00 zł (w tym cena lokalu oraz części działki). Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT.

Wadium: wynosi 117.000,00 zł, które należy wpłacić w terminie do 9 listopada 2016 r.

Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się 16 listopada 2016 r. w sali 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:30.

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu o przetargu: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,29689.html