Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Jaworzno - dobre perspektywy dla inwestycji

8 kwietnia 2016, 11:42

Już w tym roku Jaworzno zaoferuje przedsiębiorcom nową przestrzeń do inwestycji. Strefa "Przemysłowa II" to blisko 8-hektarowy teren, który został podzielony na kilkanaście pól inwestycyjnych o powierzchni od 2000 m2 - 10 000 m2. Właścicielem wszystkich nieruchomości jest Miasto Jaworzno. Działki posiadają miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i znajdują się w strefie oznaczonej jako tereny pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz tereny zabudowy usługowej.

Nowa przestrzeń biznesowa wyposażona jest w sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz kanalizację deszczową odwadniającą układ drogowy. Wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych powstało energooszczędne oświetlenie uliczne oraz kanalizacja teletechniczna, która ułatwi przyszłym przedsiębiorcom włączenie do sieci telekomunikacyjnej. Drogi wyposażone są również w ciągi piesze i rowerowe.

Strefa "Przemysłowa II" jest doskonale skomunikowana. Posiada bezpośrednie połączenie z Drogą Krajową nr 79, traktem łączącym Kraków i Katowice. Odległość do autostrady A4 to zaledwie 7 km.
W III kwartale 2016 r. rozpoczną się procedury przetargowe na zbycie nieruchomości w Strefie "Przemysłowa II".

Atrakcyjne tereny inwestycyjne to nie jedyne zachęty do inwestowania i lokowania swojego biznesu, które oferuje Jaworzno. W tym roku znacznemu obniżeniu uległy miejscowe podatki – przede wszystkim od środków transportowych - średnio o 40 procent. Podatnik z Katowic zapłaci w Jaworznie średnio mniej o 12 proc., z Gliwic o 44 proc., z Wadowic o 54 proc., z Tychów o 15 proc., z Sosnowca o 16 proc.
Miasto we współpracy z samorządem gospodarczym jest w trakcie przygotowywania pakietu ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących w Jaworznie.  

Jaworzno posiada także ofertę nieruchomości pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe. Osoby, które podejmą decyzję o zamieszkaniu w Jaworznie i zdecydują się na budowę domu mogą skorzystać z 10-letniego okresu zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Szczegółowych informacji dotyczących aktualnej oferty inwestycyjnej Miasta Jaworzna udziela Referat Rozwoju i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Jaworznie znajdujący się przy Placu Górników 5:
tel. 32 6181 712, 32 6181 884
e-mail: rg@um.jaworzno.pl
invest-in-jaworzno.pl

ObrazekObrazek