Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Niski poziom bezrobocia

15 stycznia 2016, 09:57

Pod koniec listopada 2015 r. w Jaworznie odnotowano najniższy poziom bezrobocia w podregionie sosnowieckim. Stopa bezrobocia wyniosła 6,7 proc. To najlepszy jak dotąd wynik dla naszego miasta.

Bez pracy pozostawało tylko 1,9 tys. osób. Stopa bezrobocia jest również niższa od wskaźnika ogólnopolskiego o 2,9 pkt. proc. oraz stopy bezrobocia odnotowanej dla woj. śląskim o 1,4 pkt. proc. Warto zauważyć, że w odniesieniu do roku 2004 (w którym był najwyższy wskaźnik bezrobocia w naszym mieście), stopa ta zmniejszyła się trzykrotnie (z 25,2 proc. w lutym 2004 r. do 6,7 proc. w listopadzie br.).

Dla porównania w Dąbrowie Górniczej bez pracy pozostawało 5,1 tys. mieszkańców, w Sosnowcu 8,1 tys. Z kolei w powiecie zawierciańskim 5,6 tys. osób. W całym regionie sosnowieckim na koniec listopada bez zatrudnienia znajdowało się blisko 27 tys. osób.