Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

PIT-y 8c za przyznaną dotację

13 stycznia 2016, 12:25

Jeśli w 2015 roku skorzystałeś z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę przyłącza kanalizacyjnego, to w najbliższym czasie otrzymasz stosowną deklarację podatkową. Wystawiony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PIT 8C zostanie wysłany i dostarczony drogą pocztową do końca lutego 2016 roku. Pierwsza partia jest już w drodze.

Na podstawie art. 20 i art. 42a ustawy o PIT, wystawienie tego typu deklaracji stosuje się m.in. do wypłacanych alimentów, stypendium, dotacji i dopłat - czyli świadczeń zaliczanych do tzw. przychodów z innych źródeł. Deklaracje trafią do wszystkich mieszkańców, którym w minionym roku została przekazana dotacja. Mowa tu m.in. o mieszkańcach Ciężkowic, Góry Piasku i Długoszyna, Borów i Warpia. Łącznie wysłanych zostanie ponad tysiąc deklaracji.  

Według przepisów informacja PIT-8C za 2015 r. powinna zostać sporządzona i przekazana do podatnika (tj. odbiorcy świadczenia) oraz do urzędu skarbowego do końca lutego. Następnie podatnik ma obowiązek wykazać wartość otrzymanych świadczeń w swoim zeznaniu rocznym. Dodatkowe informacje w sprawie wystawionych deklaracji PIT-8C, można uzyskać w Urzędzie Skarbowym przy ul. Grunwaldzkiej 274 oraz w Jednostce Realizującej Projekt MPWiK pod nr 32 318 61 03.