Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Kameralizacja Jaworznickiej w toku

8 stycznia 2016, 08:26

Po trwającej od września 2015 r. przebudowie ul. Jaworznickiej, droga została oddana do użytku. W ramach remontu wymieniono nawierzchnię jezdni na odcinku od skrzyżowania ul. Jaworznickiej z ul. Górnośląską do skrzyżowania z ul. Kaliską. Zastosowane rozwiązania mające na celu kameralizację ruchu w tej okolicy zostaną jeszcze raz przeanalizowane wspólnie z mieszkańcami.

21 grudnia 2015 r. do mieszkańców tego obszaru zostało skierowane pismo, w którym wyjaśniono, że przebudowa ul. Jaworznickiej jest częścią zamierzenia drogowego, które zostanie zrealizowane w całości w ciągu najbliższych dwóch lat. Zakłada ono poprowadzenie głównego szlaku dojazdowego do Szczakowej przez kamieniołom Sodowa Góra z dala od osiedla Góra Piasku. Na ulicy Jaworznickiej natężenie ruchu z pewnością ulegnie zmianie. Dziś odbywa się nią w większości tranzyt międzydzielnicowy.

- W liście zaproponowałem mieszkańcom m.in. zabudowę znaków z pomiarem prędkości oraz wykonanie pomiaru hałasu przy zabudowanej kostce granitowej. Jednocześnie poinformowałem, że Wykonawca został zobowiązany do poprawy nawierzchni z ułożonej kostki granitowej - wyjaśnia Grzegorz Cyran, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich.

W liście skierowanym do mieszkańców przedstawione zostały trzy warianty możliwe do wprowadzenia:

  1. dokonanie pomiaru hałasu poruszających się pojazdów z porównaniem dopuszczalnych norm;
  2. zabudowanie znaków drogowych typu DFS z pomiarem prędkości i z wyświetleniem tablicy rejestracyjnej pojazdu, który będzie widoczny gdy spowoduje przekroczenie dopuszczalnych prędkości przez kierowców;
  3. przykrycie przebrukowanych fragmentów jezdni z kostki kamiennej wyspowymi progami zwalniającymi z tworzywa sztucznego (typ berliński);

poproszono o współpracę przy wyborze najodpowiedniejszego rozwiązania spowolnienia ruchu w rejonie skrzyżowania lub wstrzymania się z ostateczną interwencją do oceny skutków uspokojenia ruchu, które z pewnością będą zauważalne w ciągu najbliższych miesięcy użytkowania drogi lub po zakończeniu budowy drogi w kamieniołomie, co nastąpi w ciągu dwóch lat.

Przebudowa ul. Jaworznickiej wynikała m.in. z wniosków mieszkańców tej ulicy, które wpływały do Prezydenta ze względu na niezadowalający poziom bezpieczeństwa ruchu, tj. nadmierne prędkości osiągane przez pojazdy i wynikające z nich zdarzenia drogowe, w szczególności w miejscu, gdzie zabudowano "zwalniacze" akustyczne. Nowa ulica została zaprojektowana zgodnie z przepisami i zaleceniami Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przez uprawnionych projektantów i większość rozwiązań jest akceptowana przez użytkowników dróg.

- Dopuszczamy wprowadzenie zmian, głównie związanych z organizacją ruchu w drodze konsultacji z mieszkańcami, jednak te nie mogą zaprzeczyć podstawowemu celowi przebudowy - zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego - tłumaczy naczelnik Grzegorz Cyran i dodaje, że opinie na temat przebudowy są podzielone.

Wydział Inwestycji Miejskich odnotował także głosy zadowolenia ze strony mieszkańców ul. Jaworznickiej z przeprowadzonej przebudowy i zauważalnego zmniejszenia prędkości pojazdów oraz praktycznie całkowitego wyeliminowania pojazdów łamiących zasady pierwszeństwa oraz dozwoloną w terenie zabudowanym prędkość.

- Projekty zmierzające do uspokojenia ruchu zawsze i wszędzie na świecie budzą kontrowersje, gdyż sprzeczne są interesy kierowców i mieszkańców, a uspokojenie ruchu obok oczywistych zalet posiada również wady wynikające z zastosowania "spowalniaczy" ruchu. Efekty wynikające z tworzenia bezpieczniejszej infrastruktury drogowej widoczne są jedynie w statystykach, ze względu na fakt, że w miejscach gdzie uniemożliwione jest łamanie przepisów ruchu drogowego nie dochodzi do wypadków i ofiar. To dlatego w naszym regionie w Jaworznie jest dziś najmniej wypadków proporcjonalnie do ilości mieszkańców i długości dróg, choć ponad dekadę temu byliśmy w niechlubnej czołówce statystyk - podsumowuje naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich.

Obrazek