Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Zmiany w podatkach

27 listopada 2015, 09:13

Rada Miejska poparła wczoraj zaproponowane przez prezydenta Pawła Silberta projekty uchwał dotyczące podatków lokalnych na przyszły roku. Dzięki temu, w niektórych kategoriach opłat, jaworzniccy podatnicy zapłacą nawet o 61 proc. mniej niż w latach ubiegłych. Natomiast kwoty podatku od nieruchomości zostały utrzymane na poziomie opłat z lat 2014-2015, które były niższe od obowiązujących w roku 2013. Z kolei drobnych przedsiębiorców najbardziej ucieszy zapewne całkowita likwidacja opłaty targowej.

- Mając na uwadze, iż niejednokrotnie decyzje organizacyjne i inwestycyjne mieszkańców oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą są stymulowane stawkami podatków lokalnych, podjąłem decyzję, by w przyszłym roku wyjść naprzeciw oczekiwaniom wielu osób i obniżyć stawki kilku podatków - wyjaśnia prezydent Paweł Silbert. - Część stawek pozostanie także na obniżonym jeszcze w 2013 roku poziomie, nie będzie natomiast żadnych podwyżek. Mam nadzieję, że takie działanie będzie impulsem rozwojowym dla wielu przedsiębiorców i zachętą, zarówno dla firm, jak i osób prywatnych, na osiedlanie się w Jaworznie.

Podatek od nieruchomości

Podstawową opłatą, którą płacimy na rzecz gminy jest podatek od gruntów oraz budynków. Prezydent zaproponował, by stawki podatku od nieruchomości utrzymać w 2016 roku na poziomie tych z lat 2014 i 2015 (te zaś były niższe od obowiązujących w 2013 roku). Zmiany w zakresie tego podatku będą dotyczyły jedynie kwestii formalnych, które wynikają ze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Najważniejszy dla mieszkańców jest zapis mówiący, iż podatnik dla którego łączne zobowiązanie podatkowe zostanie określone na poziomie do 100 zł, będzie zobowiązany do jego zapłaty w terminie pierwszej raty podatkowej. Zagadnienie to dotyczy około 25 tysięcy jaworznickich podatników.

Dla osób planujących osiedlenie się w Jaworznie i budowę własnego domu, ważnym jest także fakt, że wciąż zwolnione z podatku od nieruchomości na 10 lat są nowo wybudowane budynki mieszkalne jednorodzinne.

Podatek od środków transportowych

Bardzo duże zmiany czekają nas natomiast w zakresie podatków od środków transportowych. Są to jednak zmiany z dużą korzyścią dla podatników, gdyż przyjęta przez radnych propozycja prezydenta zakładała objęcie znaczną obniżką stawki wszystkich pojazdów podlegających opodatkowaniu. Podatek zostanie zmniejszony średnio o 40 procent, w przedziale od 61 do 16 procent.

- Celem takiego rozwiązania jest zmniejszenie obciążeń fiskalnych podmiotów już działających na terenie Jaworzna i posiadających tutaj środki transportowe. Liczę także na to, że będzie to swoistym stymulantem do rozwoju usług transportowych w naszym mieście i zachęci nowych przedsiębiorców do lokalizowania swojej floty pojazdów w Jaworznie - wyjaśnia prezydent Paweł Silbert.

Opłata targowa

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 roku wprowadziła fakultatywność poboru opłaty targowej. Oznacza to, iż gmina sama może zadecydować o wprowadzeniu lub zaniechaniu tej formy podatku. Zgodnie z nowymi przepisami, Prezydenta Miasta zaproponował, by w przyszłym roku gmina całkowicie zrezygnowała z daniny od handlowców. Niewątpliwie przyczyni się do obniżenia kosztów działalności ponoszonych przez mniejszych przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży na targowiskach i muszą dzisiaj konkurować na trudnym rynku ze sklepami wielkopowierzchniowymi.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, Prezydent Miasta skonsultował swoje propozycje z przedstawicielami Jaworznickiej Izby Gospodarczej. Lokalni przedsiębiorcy z dużą aprobatą przyjęli przedstawiony projekt uchwały podatkowej i zaakceptowali wprowadzane zmiany. Nowe opłaty będą obowiązywały od stycznia 2016 roku.