Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Trwa Lokalny Program Rewitalizacji

16 listopada 2015, 11:43

Pierwsza faza prac nad nowym Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Jaworzna została ukończona, a robocza wersja tego programu jest dostępna na miejskiej stronie internetowej. Zawiera ona aktualną diagnozę potrzeb rewitalizacyjnych oraz propozycje projektów sektora publicznego, które planowane są do realizacji w roboczym obszarze rewitalizacji.

Zapraszamy do uczestnictwa w budowie tego programu poprzez zgłoszenie projektów rewitalizacyjnych, które chcielibyście Państwo przeprowadzić. Prosimy o zapoznanie się z proponowanymi 66 projektami sektora publicznego, (które zostały opisane w części III roboczej wersji LPR), a następnie rozważenie, w jaki sposób i gdzie moglibyście wykorzystać lub rozwinąć już zaplanowane działania, aby korzystnie wpłynąć na sytuację w obszarze rewitalizacji.

Projekty można zgłaszać do 6 grudnia br., wypełniając specjalny kwestionariusz (formularz do pobrania poniżej, prosimy o przesyłanie pliku w formacie pdf) i przesyłając go drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.jaworzno.pl.

Od 10 listopada do 3 grudnia 2015 r. prowadzimy cykl spotkań i warsztatów, których celem jest upowszechnienie wiedzy na temat rewitalizacji i roboczego projektu LPR oraz mobilizacja społeczności Jaworzna do podejmowania działań rewitalizacyjnych. Warsztaty posłużą jako forma pomocy w obmyśleniu projektów, zaplanowaniu działań i sposobu ich realizacji. Pierwsze spotkanie o charakterze informacyjnym, odbyło się w dniu 10 listopada w Bibliotece Miejskiej. Zapraszamy do udziału w następnych!

Zachęcamy do przygotowania i zgłoszenia projektów rewitalizujących obszary problemowe naszego miasta, jak również do dyskusji i zgłaszania uwag do roboczej wersji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jaworzna. Uwagi i sugestie zbieramy do 29 listopada br. Prosimy je kierować drogą elektroniczną, przesyłając uwagi na przeznaczonym do tego formularzu (formularz do pobrania poniżej, prosimy o przesyłanie pliku w formacie pdf), na adres rewitalizacja@um.jaworzno.pl.

ObrazekObrazekObrazek