Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Spotkanie z przedsiębiorcami

19 października 2012, 15:10

Prezydent Paweł Silbert spotkał się w piątek z Zarządem Jaworznickiej Izby Gospodarczej. To pierwsze z cyklu spotkań prezydenta z przedsiębiorcami, których celem jest stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego miasta.

Na początku października odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Jaworznickiej Izby Gospodarczej, na którym wybrano zarząd i prezesa. Przedsiębiorcy zdecydowali, że organizacją pokieruje Kazimierz Walasik.

Tydzień później prezydent Jaworzna zaprosił jaworznickich przedsiębiorców do Urzędu Miejskiego na spotkanie, którego celem było wypracowanie form współpracy samorządu z przedstawicielami środowiska lokalnych przedsiębiorców.

- Budujemy most współpracy - podkreślał prezydent Paweł Silbert. Na spotkaniu omawiano kwestie związane m.in. ze stawkami podatków lokalnych, a także koncepcjami zagospodarowania strategicznych terenów w centrum miasta.