Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Ponad 72 miliony złotych - co z tym można zrobić?

28 października 2015, 14:59

Można kupić samolot, jacht, czy nawet udziały w klubie piłkarskim. Ale co zrobić, by te pieniądze miały wpływ na rozwój miasta i poprawę życia mieszkańców? Przepis na sukces jest prosty. Wystarczy do 72,3 mln złotych dodać 26 miesięcy robót budowlanych i dwie dzielnice – Bory i Warpie. W ten sposób powstanie 14 km sieci kanalizacyjnej, 500 przyłączy i wyremontowana oczyszczalnia ścieków. Te lata wysiłku zostały podsumowane 28 października br. na otwarciu zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków Jeleń- Dąb w Jaworznie.

Najważniejszym punktem projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza II” była modernizacja oczyszczalni ścieków. Sama renowacja oczyszczalni, kosztowała ponad 18 mln zł i podzielona została na pięć, najważniejszych etapów: budowę nowego odcinka biologicznego, modernizację osadnika wstępnego, montaż nowej stacji separacji piasku, remont „starej” części biologicznej i odnowienie osadników wtórnych. Wszystkie przeprowadzone roboty.

- Decyzja o modernizacji oczyszczalni zapadła z dwóch względów. Po pierwsze oczyszczalnia w swej obecnej postaci była znacznie wyeksploatowana. Z drugiej strony już teraz na oczyszczalnie trafiają większe niż dotychczas ilości ścieków. Związane jest to m.in. z rozwojem i budową nowej sieci kanalizacyjnej w sześciu dzielnicach miasta. Z tego też względu poziom i jakość oczyszczanych ścieków musiał być dostosowany do właściwych przepisów i parametrów unijnych. Sama przepustowość oczyszczalni Jeleń Dąb nie uległa zmianie. Została utrzymana na obecnym poziomie 25 000 m3/d” – wyjaśnia Józef Natonek, Prezes MPWiK

W ramach II fazy jaworznickiego Projektu, poza modernizacją oczyszczalni, za ponad 9 mln zł wybudowano 14 km nowej kanalizacji sanitarnej dla blisko 500 posesji w dwóch dzielnicach, tj. Bory i Warpie. Na ukończeniu jest również remont pompowni Siłowni II, jak również prace związane z przebudową sieci wodociągowej w rejonie ulic Obrońców Poczty Gdańskiej oraz Pionierów, w rejonie Osiedla Łubowiec oraz sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Stałym w Jaworznie.

Od 2013 roku w Jaworznie powstało blisko 100 km kanalizacji - to tyle, ile wynosi droga z Katowic do Ostrawy. Kanalizację wybudowano dla blisko 15 tys. mieszkańców, którzy dzięki preferencyjnym dotacjom chętnie się do niej podłączyli.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 

Obrazek