Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Oczyszczalnia i remonty na ukończeniu

14 sierpnia 2015, 09:28

Po zakończeniu prac związanych z hermetyzacją osadnika wstępnego do uruchomienia przygotowany jest kolejny obiekt - reaktor biologiczny, który również był poddany gruntownej modernizacji.

Modernizacja reaktora biologicznego, obejmowała wyczyszczenie, naprawę i uszczelnienie powłok betonowych.  Po tych pracach przystąpiono do montażu nowych instalacji oraz urządzeń w zbiorniku. Kolejnym etapem prac jest przeprowadzenie rozruchu technologicznego obiektu, co oznacza jego włączenie w cały układ oczyszczania ścieków. Nowe wyposażenie reaktora pozwoli na sprawniejsze i efektywniejsze natlenianie i oczyszczanie ścieków.

Jednocześnie, oprócz modernizacji oczyszczalni, trwają roboty budowlane na terenie przepompowni Siłownia II, jak również prace związane z przebudową sieci wodociągowej w rejonie ulic Obrońców Poczty Gdańskiej oraz Pionierów. Ku końcowi zmierza również przebudowa sieci wodociągowej w rejonie osiedla Łubowiec oraz sieci kanalizacyjnej na osiedlu Stałym w Jaworznie. Prace związane z przebudową sieci wodociągowej na osiedlu Stałym potrwają do końca października 2015 roku.

Powyższe zadania są częścią II fazy unijnego projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności UE, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość tego projektu to 72,3 mln zł, z czego 36,9 mln zł pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej.

ObrazekObrazek