Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Remont parkingów na Podłężu

21 lipca 2015, 09:53

Miejski Zarząd Dróg i Mostów rozpoczął remonty parkingów wzdłuż ulicy Piłsudskiego. Miejsca postojowe przy blokach mieszkalnych powstały tutaj szereg lat temu, podczas budowy osiedla i obecnie pełne są ubytków. Kompleksowy remont nawierzchni zdecydowanie poprawi komfort poruszania się zarówno kierowców, jak i pieszych.

Zakres realizowanego zadania obejmuje remont nawierzchni 5 parkingów wraz z prowadzącymi do nich drogami dojazdowymi. Po sfrezowaniu obecnej, zniszczonej nawierzchni, ułożone zostaną nowe warstwy masy bitumicznej. Łączna powierzchnia planowana do modernizacji wynosi ponad 5850 m2.

- Uwaga MZDiM skupi się w pierwszej kolejności przede wszystkim na najbardziej zniszczonych nawierzchniach, dlatego prace będą najpierw prowadzone na parkinach pod blokami nr 26 i 35 oraz w rejonie wieżowców o nr 60, 58 i 48 - wyjaśnia Emilia Tura, rzecznik MZDiM. - W dalszej kolejności, w zależności od dostępnych środków finansowych, rozważane będą remonty miejsc postojowych także przy kolejnych budynkach.

W ramach prac na Podłężu nie tylko parkingi zyskają nową nawierzchnię, odnowiona zostanie również zatoka autobusowa na głównym przystanku osiedla. Służąca mieszkańcom przez lata "zajezdnia" także pełna jest ubytków i nierówności, dlatego przeprowadzony remont pozwoli znacząco poprawić jakość infrastruktury w tym miejscu.

- Takie kompleksowe prace mają na celu rewitalizację najbardziej wysłużonych dróg i parkingów w osiedlach i jest to część akcji prowadzonej przez MZDiM pn. WCHODZIMY W OSIEDLA - tłumaczy Emilia Tura. - Podobne prace rewitalizacyjne odbywają się obecnie także m.in. na osiedlu Tadeusza Kościuszki, gdzie również remontowane są parkingi, drogi i chodniki oraz na Osiedlu Stałym, jednak tutaj - ze względu na tegoroczne prace MPWiK - działania MZDiM wykonywane będą tylko w ograniczonym zakresie.