Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Mieszkania na wynajem w osiedlu "Sfera"

19 czerwca 2015, 09:52

Już w 2016 roku rozpocznie się budowa mieszkań na wynajem w osiedlu "Sfera", w sąsiedztwie Ośrodka Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOsfera. W pierwszym etapie powstanie 80 z 402 planowanych mieszkań.

- W ostatnich dniach została podpisana umowa z Autorską Pracownią Architektury Konrada Loescha z Nowego Sącza na wykonanie projektu dla pierwszych 80 mieszkań osiedla „Sfera” - tłumaczy Dawid Domagalski z JTBS Sp. z o.o. - Pracownia ta przygotowała w postępowaniu przetargowym najwyżej ocenioną z pośród 13 prac koncepcję architektoniczno – urbanistyczną nowego osiedla. Docelowo w tej lokalizacji powstaną 402 mieszkania na wynajem wraz z pełną infrastrukturą drogowo-parkingową, zawierającą 808 miejsc postojowych.

Cała inwestycja ma być współfinansowana ze środków pochodzących z nowego programu wspierania budownictwa społecznego, który zastąpi nieistniejący już od 2009 roku Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Założenia do nowego programu zostały przyjęte przez rząd w czerwcu br. i zgodnie z nimi powróci możliwość korzystania przez TBS-y z tanich kredytów na rozwój zasobów mieszkaniowych na wynajem. Program jest kierowany do osób młodych i rodzin z dziećmi osiągających umiarkowane dochody. Zakłada się, że w przypadku uzyskania corocznej kwalifikacji do wspomnianego wyżej programu, budowa I etapu inwestycji obejmującego pierwsze 80 mieszkań powinna rozpocząć się już w 2016 r., a w kolejnych latach będą realizowane kolejne fragmenty osiedla aż do uzyskania docelowej zabudowy przedstawionej w wizualizacji.

Osiedle „Sfera” to nie jedyny pomysł na rozwój zasobów mieszkaniowych w Jaworznie. Przypomnijmy, że już od 2013 r. trwa realizacja jednej z największych inwestycji mieszkaniowych ostatnich lat w naszym mieście – budowa osiedla przy ul. św. Wojciecha, gdzie docelowo powstaną 123 lokale w 15 kameralnych domach wielorodzinnych, z mieszkaniami na wynajem i na własność. Od 1 czerwca Jaworznickie TBS ponownie przyjmuje wnioski na wynajem mieszkań realizowanych w ramach III etapu tego projektu, a od 18 czerwca ruszyła sprzedaż mieszkań na własność budowanych w IV etapie.

Równolegle do prac nad osiedlem przy GEOsferze, trwają także prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Podwalu, w rejonie ul. Glinianej. Zmiana zapisów planu umożliwi przygotowanie projektu budowlano – wykonawczego obejmującego modernizację części pawilonu handlowego "Słoneczna” i budowę budynku wielorodzinnego z 49 mieszkaniami na wynajem.

Nasze miasto coraz częściej postrzegane jako dobre miejsce do zamieszkania. Co trzecia osoba składająca wniosek o wynajem mieszkania i co piąta dokonująca zakupu mieszkania na własność jest obecnie mieszkańcem sąsiednich miast. Daje to nadzieję i szansę na to, by Jaworzno w przyszłości przełamało powszechną tendencje wyludniania miast naszego regionu.

ObrazekObrazekObrazekObrazek