Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Wsparcie w starcie

16 lutego 2015, 11:36

fot. Fotolia.com

fot. Fotolia.com

Osoby chcące założyć działalność gospodarczą, a także te, które mają już firmę i chcą utworzyć nowe stanowisko pracy, mogą liczyć na atrakcyjne, dotowane, nisko oprocentowane pożyczki. Wszystko dzięki funduszowi pożyczkowemu, który został utworzony w ramach współpracy jaworznickiej Agencja Rozwoju Lokalnego z Agencją Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A z Mielca.

Celem Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

W ramach projektu o pożyczkę w kwocie nawet 75 tys. zł mogą się starać osoby chcące podjąć działalność gospodarczą. Mogą to być:

  • osoby bezrobotne bez względu na wiek, zarejestrowane w urzędzie pracy,
  • absolwenci wyższych uczelni prywatnych lub państwowych w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
  • absolwenci szkół średnich w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
  • studenci ostatniego roku studiów.

Warunki pożyczki:

  • wartość pożyczki wynosi do 75 tys. zł,
  • okres spłaty wynosi nawet 7 lat, z możliwością karencji w spłacie do roku,
  • pożyczki są nisko oprocentowane, na poziomie ¼ stopy redyskonta weksli (obecnie 0,56 % w skali roku),
  • oprocentowanie stałe w całym okresie kredytowania,
  • pożyczkobiorca nie ponosi żadnych opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczki.

Istnieje również możliwość uzyskania dotowanej pożyczki dla już działających przedsiębiorców. Mogą oni ubiegać się o pożyczkę na tych warunkach do kwoty 24 tys. zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy. Dodatkowe informacje dotyczące warunków skorzystania z programu „Wsparcie w stracie” można uzyskać w Agencji Rozwoju Lokalnego w Jaworznie - arl-jaworzno.com.pl.