Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Komunikat dla przedsiębiorców

14 września 2012, 13:29

Referat Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie informuje, że 30 września 2012 r. upływa termin wniesienia na rachunek gminy III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Nieopłacenie w powyższym terminie raty skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia. O nowe zezwolenie przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Powyższy termin jest bezwzględny i nieprzywracalny.

W związku z tym, że 30 września 2012 r. przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę), wpłaty za zezwolenie należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wszelkich informacji w powyższym temacie udziela Referat Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich - ul. Plac Górników 5, pok. nr 10,