Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Prace na Warpiu dobiegają półmetka

18 sierpnia 2014, 08:46

W Jaworznie trwają prace związane z największym projektem kanalizacyjnym w historii miasta. Obecnie roboty, współfinansowane z funduszy unijnych, prowadzone są na Warpiu. W ramach inwestycji, do 2015 roku wybudowanych zostanie ponad 5 kilometrów sieci sanitarnej dla 150 gospodarstw.

Kontrakt na osiedle Warpie jest częścią II Fazy projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna". W jego zakresie znalazła się budowa kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym o długości 5,4 km, która stworzy możliwość podłączenia blisko 150 posesji. Wartość zadania to 3,6 mln zł netto. Głównym wykonawcą prac, wyłonionym w drodze przetargu, jest firma Elgrunt z Gdyni.

- Od momentu rozpoczęcia prac, czyli od połowy maja, w osiedlu Warpie wykonawca zdołał wybudować już ponad kilometr nowej sieci, m.in. w ulicy Nullo, Potiebni, Północnej oraz w części ulicy św. Wojciecha. Po zaasfaltowaniu powyższych ulic, roboty kanalizacyjne zostaną przeniesione w kolejną część ulicy św. Wojciecha oraz na ulice Pawią, Bohaterów Getta i Galmany - tłumaczy Sławomir Grucel z MPWiK.

Wartość drugiej części projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miast Jaworzna", to 63 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ wyniesie ponad 26,3 mln zł. Termin zakończenia wszystkich inwestycji dla II fazy planowany jest na czerwiec 2015 roku. II fazą Projektu unijnego objętych jest 2 140 mieszkańców Jaworzna.