Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Konferencja dla przedsiębiorców

26 maja 2014, 11:35

Gmina wraz z Jaworznicką Izbą Gospodarczą wspólnie wystąpiły do TAURON Polska Energia S.A. z propozycją zorganizowania na terenie Jaworzna konferencji gospodarczej poświęconej budowie nowego bloku energetycznego. Spotkanie byłoby okazją m.in. do zaprezentowania możliwości jaworznickich firm oraz wykorzystania ich potencjału przy realizacji nowej i ważnej dla miasta inwestycji.

- Jesteśmy przekonani, że wobec już podjętych wspólnych działań przygotowawczych związanych z budową bloku, takich jak zmiana planów zagospodarowania przestrzennego, budowa nowych mieszkań komunalnych czy rozbudowa stacji elektroenergetycznej w Byczynie - możemy tę dobrą współpracę kontynuować mając na uwadze potencjał lokalnej przedsiębiorczości - napisali we wspólnym piśmie prezydent Paweł Silbert i Kazimierz Walasik, prezes JIG.

Proponowany termin konferencji to czerwiec br.

***

Przypomnijmy, że 30 sierpnia 2013 r. Miasto podpisało porozumienie o współpracy z Jaworznicką Izbą Gospodarczą.

Z inicjatywą nawiązania współpracy wystąpiła Jaworznicka Izba Gospodarcza, a Prezydent Miasta Paweł Silbert zaakceptował tę propozycję, jako szansę na rozwój przedsiębiorczości i współpracę w wielu obszarach gospodarczych. Efektem prowadzonych wcześniej rozmów jest porozumienie, które - oprócz prezydenta Silberta - podpisali także Prezes JIG Kazimierz Walasik oraz Skarbnik JIG Aleksander Broszewski.

Głównymi celami zawartego porozumienia jest m.in. promocja potencjału lokalnej przedsiębiorczości i miasta na terenie Polski i poza jej granicami oraz szersze wykorzystywanie opinii stron porozumienia w procesach decyzyjnych wpływających na rozwój miasta i przedsiębiorczości. Integralną częścią umowy jest szczegółowy harmonogram, w którym określono obszary współpracy, rodzaje działań i czas ich realizacji.