Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Oczyszczalnia będzie jak nowa

11 marca 2014, 10:50

Za ponad 18 milionów złotych, w półtorej roku, wykonana zostanie modernizacja oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb. 6 marca Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisało umowę z firmą Miko-Tech.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest częścią II fazy unijnego projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Konieczność rozbudowy oczyszczalni jest uwarunkowana względami technologicznymi oraz wypełnieniem Dyrektywy Unijnej.

- Decyzja o modernizacji oczyszczalni zapadła z dwóch względów. Po pierwsze oczyszczalnia w swej obecnej postaci jest znacznie wyeksploatowana. Z drugiej strony już niebawem do oczyszczalni trafią większe niż dotychczas ilości ścieków. Związane jest to m.in. z rozwojem sieci kanalizacyjnej w północnych dzielnicach. Z tego też względu poziom i jakość oczyszczanych ścieków musi być dostosowany do właściwych przepisów i parametrów - tłumaczy Grzegorz Waligóra, Wiceprezes ds. Technicznych MPWiK.

Przepisy, o których mowa to Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Dzięki rozbudowie oczyszczalni, a dokładnie budowie nowego reaktora biologicznego, ścieki zostaną oczyszczone i przekazane do środowiska. W zakresie zadania znalazła się modernizacja części mechanicznej obejmująca pompownię główną oraz separator piasku oraz część biologiczna z reaktorem biologicznym na czele. Część obiektów w układzie technologicznym zostanie zhermatyzowana. Zmniejszy to uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców.

Oczyszczalnia jest ważnym obiektem na mapie całego układu kanalizacyjnego miasta. Zlokalizowana jest w dzielnicy Jeleń - Dąb, pomiędzy drogą Jaworzno - Chełmek i rzeką Przemszą. Pierwsze ścieki dopłynęły do oczyszczalni w 1995 r. Jej przepustowość obliczona jest na 25 tys. m3 ścieków na dobę i taka też zostanie utrzymana. Cały układ technologiczny o charakterze mechaniczno-biologicznym zajmuje obszar ok. 11,6 ha.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.