Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Licytacja stanowisk handlowych przy cmentarzu

6 lutego 2014, 11:15

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zaprasza do licytacji stawek czynszu stanowisk przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej przy Cmentarzu Komunalnym Szczakowa.

Stanowiska znajdujące się w pobliżu cmentarzy komunalnych stanowią dogodne miejsce do prowadzenia całorocznej działalności handlowej. Oferta dotyczy dzierżawy trzech takich stanowisk usytuowanych w pobliżu Cmentarza Komunalnego Szczakowa. Każde stanowisko ma powierzchnię 25 metrów kwadratowych. Oferta dzierżawy dotyczy okresu od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r..

Licytacja stawek czynszu będzie przebiegała zgodnie z regulaminem, który jest dostępny na stronie internetowej MZNK: www.mznk.jaworzno.pl, w siedzibie MZNK przy ul. Północnej 9b oraz w administracji cmentarzy komunalnych na cmentarzu Wilkoszyn.

Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 150,00 zł za każde stanowisko handlowe, o dzierżawę którego oferent się ubiega, w terminie do dnia 17 marca 2014 roku, na rachunek bankowy MZNK oraz złożenie wymaganych dokumentów.

Licytacje stanowisk odbędą się 18 marca 2014 roku w siedzibie MZNK (Jaworzno ul. Północna 9b) o godzinie 9.00. Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji oraz regulamin licytacji dostępny jest na stronie internetowej MZNK.