Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia
- materiał informacyjny w sprawie koronawirusa
>
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zbiorniki na Warpiu gotowe

8 października 2013, 10:16

Dobiegła końca trwająca ponad trzy lata modernizacja zbiorników wody pitnej „WARPIE”. Na remont trzech podziemnych i dwóch powierzchniowych obiektów Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wydało ponad 6 mln zł.

- Zbiorniki są ważnym elementem systemu wodociągowego Jaworzna. Zapewniają możliwość zmagazynowania wody dla sytuacji awaryjnych oraz utrzymują ciągłość dostaw na terenie miasta. Decyzja o remoncie została podjęta z przyczyn technicznych i w oparciu o zalecenia wykazane w ekspertyzie budowlanej. Długi okres użytkowania, rodzaj zastosowanych materiałów oraz duża wilgotność miały wpływ na zachodzące zmiany na obiektach. Należało odnowić i uszczelnić istniejące betony, zakonserwować ściany wewnętrzne zbiorników i właściwie zabezpieczyć elewacje oraz powierzchnie dachowe. W ramach prac modernizacyjnych wymieniona została również armatura i układ sterowania zasuwami – tłumaczy Grzegorz Waligóra, wiceprezes ds. technicznych MPWiK.

Dla zachowania ciągłości pracy, modernizacja zbiorników została przeprowadzona w kilku etapach. Pierwszy obejmował prace modernizacyjne dwóch obiektów powierzchniowych. W latach 2010-2011 pełnej renowacji poddane zostały żelbetowe konstrukcje zbiorników oraz ich wewnętrzne i zewnętrzne elewacje. Zewnętrzna otulina betonowa, została skuta i zastąpiona nową warstwą betonu natryskowego. Ściany zbiorników zostały uszczelniane żywicą poliuretanową, do czego wykorzystano metodę tzw. iniekcji wysokociśnieniowej. Rurociągi dopływowe, odpływowe oraz spustowe zastąpiono armaturą ze stali kwasoodpornej oraz z żeliwa sferoidalnego. Naprawiono także wszystkie wewnętrzne powierzchnie – ściany, słupy, strop i płytę denną.

Etap drugi rozpoczął się w 2012 r. Obejmował renowację trzech zbiorników podziemnych wraz z ukształtowaniem nasypów, stworzenie nowego układu zasilania elektrycznego, układu oświetleniowego, wymianę ogrodzenia na całym terenie oraz montaż instalacji przeciwwłamaniowych i systemu monitoringu.

Dzięki całej inwestycji mieszkańcy zyskali nowoczesne obiekty, które mogą być zdalnie obsługiwane z siedziby wodociągów. Zbiorniki powierzchniowe mogą zgromadzić po 2500 m3 wody, natomiast zbiorniki podziemne po 1700 m3 każdy. Woda do zbiorników tłoczona jest z ujęcia Galmany oraz z nowego ujęcia SUW Piaskownia. Zgromadzona w zbiornikach woda trafia do mieszkańców centralnych i południowych dzielnic m.in.: Śródmieścia, Podwala, Borów, Starej  Huty, os. Podłęże, os. Stałego oraz os. Gigant.

ObrazekObrazekObrazek