Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Miejska Sieć Szerokopasmowa

7 października 2013, 12:43

Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

Dobiegają końca prace związane z budową w Jaworznie "Miejskiej Sieci Szerokopasmowej". O założeniach tego projektu i korzyściach płynących z jego realizacji rozmawiamy z Tomaszem Bochenkiem, naczelnikiem Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego.

Panie naczelniku jaki jest w ogóle cel budowy w Jaworznie sieci szerokopasmowej?

Realizacja tego projektu pozwoli na doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do dzielnic  zagrożonych tzw. wykluczeniem cyfrowym. W Jaworznie problem ten dotyczy szczególnie osiedli położonych w sporej odległości od Śródmieścia. Ponadto do sieci podłączymy ponad 30 szkół i przedszkoli, filie Miejskiej Biblioteki Publicznej, część obiektów Miejskiego Centrum Kultury i Sportu i Zespołu Lecznictwa Otwartego oraz inne jednostki pożytku publicznego. W przyszłości, powstała infrastruktura może być także wykorzystana m.in. do rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego, komunikacji dla służb ratunkowych, czy też utworzenia zintegrowanego systemu telefonii IP.

Czy to zadaniem gminy jest doprowadzanie Internetu do domów mieszkańców, czy nie powinny zająć się tym prywatni dostawcy?

Firmy komercyjnie nie są zainteresowane doprowadzaniem Internetu do miejsc położonych z dala od dużych osiedli mieszkaniowych, bo ze względu na duże koszty inwestycji nie jest to dla nich opłacalne. Realizacja naszego projektu sprawi, że problem ten zniknie. Główna sieć będzie dostępna niemal w każdym zakątku gminy, prywatni operatorzy będą musieli doprowadzić Internet do mieszkańców tylko na odcinku tzw. ostatniej mili.

Skoro inwestycja taka nie opłaca się firmom prywatnym, skąd miasto wzięło pieniądze na realizację tak dużego projektu?

Ponad 70% kwoty jaką wydamy na projekt pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej, a konkretnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W sumie cała inwestycja będzie kosztowała ponad 10,7 mln zł, a z kasy miasta wydamy niecałe 3 mln.

Jak duży zakres prac zostanie zrealizowany za tą kwotę?

W sumie, powstająca w ramach projektu sieć będzie miała około 85 km długości. W miejscach gdzie infrastruktura teleinformatyczna jeszcze nie istnieje miasto wybuduje własne łącza - w sumie będzie to ponad 30 km sieci światłowodowej. Na pozostałe 55 km złoży się 17 odcinków sieci już istniejącej, które gmina wzięła w dzierżawę na 20 lat.

Kto będzie mógł korzystać z sieci wybudowanej przez miasto?

Z łączy sieci światłowodowej wybudowanej do celów dzierżawy będą mogli korzystać na równych prawach wszyscy operatorzy i dostawcy usług internetowych. Szczegółowe informacje o sposobie dzierżawy i na jakich warunkach będzie się ona odbywać trafią na jesieni tego roku do informacji publicznej, po wcześniejszym oczywiście zaakceptowaniu propozycji przez Radę Miasta.

Czy można gdzieś zobaczyć jak będzie przebiegała sieć szerokopasmowa w Jaworznie?

Poglądową strukturę sieci szerokopasmowego Internetu wraz z wykazem jednostek, które zostaną podłączone do systemu można obejrzeć na Internetowym Planie Miasta, w profilu Sieć Szerokopasmowa, na stronie www.um.jaworzno.pl lub msiot.um.jaworzno.pl.

Kiedy możemy się spodziewać zakończenia projektu?

Zakładamy,  iż prace zostaną zakończone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem czyli 8 listopada br.