Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Działo się: 11 maja 2020

Aktualności

Przebudowa ul. 11 listopada

Pomimo trwającej epidemii terminy zakończenia najważniejszych inwestycji trwających w naszym mieście nie są zagrożone. Przebudowa ul. 11 listopada jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Skrzyżowanie z ul. Grunwaldzką ma już kształt ronda, widać również budowany łącznik z Trasą Śródmiejską. +

Przetargi na działki przy ul. Prostej - ważny komunikat

Wydział Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Jaworznie informuje, że środowe ( 13 maja 2020 r.) przetargi na sprzedaż działek gminnych położonych przy ul. Prostej w Jaworznie, zostają przeniesione do Sali Obrad Urzędu Miejskiego. Ze względów bezpieczeństwa w spotkaniu udział wziąć mogą jedynie osoby, które wpłaciły wadium na zakup powyższych działek. +

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii - raport 31

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 31/. +

Dodatek mieszkaniowy – 292 wnioski od początku roku

Po spełnieniu kilku warunków mieszkańcy Jaworzna mogą starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on jedną z form pomocy gminy dla tych, którzy nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Od początku roku do końca kwietnia do MZNK wpłynęły 292 wnioski o dodatek mieszkaniowy oraz 121 o dodatek energetyczny. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych to blisko 400 tys. zł, a energetycznych blisko 9 tys. zł. +

Kasy urzędu nieczynne

Przypominamy, że Urząd Miejski w Jaworznie nie został zamknięty na czas epidemii, wstrzymana została natomiast bezpośrednia obsługa stron. Nieczynne są urzędowe kasy. Mieszkańcy zachęceni zostali do kontaktu telefonicznego oraz wykorzystywania poczty elektronicznej.  Dla interesantów, którzy mają do załatwienia w Urzędzie pilne sprawy, wymagające osobistego stawiennictwa, został utrzymany w  budynku głównym przy ul. Grunwaldzkiej 33 punkt kancelaryjny. +