Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Działo się: 3 kwietnia 2020

Aktualności

Pilny komunikat Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

"Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że jeden z pracowników personelu medycznego naszego szpitala (pielęgniarka dyżurująca, niezamieszkała w Jaworznie) miał potwierdzony kontakt z osobą zarażoną koronawirusem w szpitalu w Sosnowcu. +

Zmiana rozkładu jazdy

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej informuje, że od 6 kwietnia (poniedziałek) zawieszona zostanie część kursów ciesząca się niskim zainteresowaniem podróżnych. Zamiennie do rozkładu jazdy linii S, 312, 314, 369, 370 wpisane zostały już dublowane kursy w związku z limitem dotyczącym liczby przewożonych pasażerów. Ponadto, wiele kursów nadal obsługiwanych będzie taborem o największej pojemności. +

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii - raport 7

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 7/. +

Zmieni się operator odbioru odpadów - umowa podpisana

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych podpisał umowę z Wodociągami Jaworzno Sp. z o. o. dotyczącą odbioru i przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich transport do miejsc zagospodarowania. +

Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym

W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady Rady Miejskiej odbędą się w trybie zdalnym w poniedziałek, 6 kwietnia br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazło się 18 punktów. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej. +

600 osób otrzymało paczki żywnościowe

Od 1 do 3 kwietnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził akcję wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Łącznie rozdysponowano ok. 6 ton żywności. +