Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Działo się: 2 kwietnia 2020

Aktualności

Jan Paweł II - 15 rocznica śmierci papieża

2 kwietnia mija piętnasta rocznica śmierci św. Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta Jaworzna. Jan Paweł II poruszał tematy, które często były dla nas bolesne. Uczył, jak w zmieniającym się świecie zachować postawy chrześcijańskiej religii, jak żyć według zasad, jak chcieć ich przestrzegać. Jak żyć dumnie i z szacunkiem dla innych. Był ostoją moralności dla wielu ludzi - nie tylko chrześcijan. +

Straż Miejska w Jaworznie pod nadzorem Policji

W związku z poleceniem Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka o skierowaniu sił i środków Straży Miejskiej w Jaworznie do dyspozycji Policji informujemy, że z dniem 2 kwietnia 2020 roku Straż Miejska w Jaworznie realizuje tylko te zgłoszenia, które dotyczą egzekwowania ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020r. +

Żołnierze WOT pojawią się na ulicach Jaworzna

Od dzisiaj (2 kwietnia br.) w godz. 10:00-18:00 na jaworznickie ulice zostało skierowanych dodatkowych sześć patroli mieszanych: jeden policjant dzielnicowy plus jeden żołnierz. To efekt współpracy Komend Wojewódzkiej i Miejskiej Policji z Batalionem Lekkiej Piechoty Wojsk Ochrony Terytorialnej w Gliwicach. +

Odwołanie imprez plenerowych

Z uwagi na stan epidemii i duże ryzyko zarażenia koronawirusem Miejskie Centrum Kultury i Sportu zmuszone jest odwołać tegoroczne Dni Jaworzna. Do końca czerwca nie odbędą się również inne planowane wcześniej imprezy sportowe i kulturalne organizowane tradycyjnie przez MCKiS w Jaworznie. Ze względów bezpieczeństwa zrezygnować trzeba było z tych wydarzeń, które zawsze gromadzą dużą liczbę mieszkańców. +

Zawieszenie kwalifikacji wojskowej

Przypominamy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r.( poz. 423) w związku z zagrożeniem koronawirusem została podjęta decyzja o zawieszeniu kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju od 16 marca br. +

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii - raport 6

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 6/. +

Tarcza Antykryzysowa dla mikrofirm - nabór wniosków

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie ogłosił nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" +

Nabór wniosków o pożyczki dla mikrofirm

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej". +