Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Działo się: 26 marca 2020

Aktualności

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Wprowadzony w kraju stan epidemii i kolejne ograniczenia wymusiły przeorganizowanie pracy miejskich służb i jednostek. Nie oznacza to jednak, że pracownicy nie wykonują swoich obowiązków, a służby nałożonych zadań. W pierwszym z serii artykułów poświęconych  działaniom w mieście dotyczącym m.in. przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa przypomnimy najważniejsze informacje organizacyjne i prawne. W kolejnych dniach będziemy zamieszczać raporty z podjętych i planowanych działań przez prezydenta miasta oraz poszczególne instytucje. +

Zaangażuj się i Ty!

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa wymaga od nas wszystkich wyjątkowych działań. Miejskie instytucje od samego początku wykonują swoje ustawowe ale i ponadustawowe obowiązki, niezwykle cenne są też oddolne inicjatywy i rozsądna aktywność wolontariuszy. Tym razem apelujemy do najbliższych oraz sąsiadów osób potrzebujących, seniorów czy osób samotnych. +

"Jaworznicki Pakiet Wsparcia dla Biznesu"

Rozprzestrzeniająca się w całym świecie pandemia, wywołana koronawirusem COVID-19, zagraża także mieszkańcom naszego miasta. To nie tylko ogromne ryzyko dla zdrowia i życia, lecz również  bardzo poważne straty dla gospodarki. Nastał czas wielkich wyzwań i trudów dla osób samozatrudnionych, dla małych i średnich przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych. Skutki epidemii nie ominą nawet czołowych uczestników obrotu gospodarczego. +