Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Działo się: 30 maja 2018

Aktualności

Nowy sposób na wyjście z długów

Należność główna to nie jedyne obciążenie, które spoczywa na dłużniku, który nie uiszcza opłat z tytułu czynszu za mieszkanie komunalne. Dodatkową kwotą do spłaty są stale naliczane odsetki. Jednak dzięki przyjętemu w naszym mieście nowemu programowi pomocowemu osoby, które zobowiążą się spłacić należność główną mogą liczyć na umorzenie całej lub połowy kwoty naliczonych odsetek. +

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji przypadającego na 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim Rodzinom Zastępczym składamy serdeczne życzenia i podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. +

Wakacyjne Targi Pracy

We wtorek, 5 czerwca 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie odbędą się Wakacyjne Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Jaworznie. Inicjatywa jest adresowana szczególnie do absolwentów oraz młodzieży uczącej się, którzy w trakcie przerwy wakacyjnej chcą podjąć pracę. +

Wnioski do Studium do 30 czerwca

Do 30 czerwca 2018 r. mieszkańcy Jaworzna mogą składać wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium jest dokumentem dla całego obszaru gminy, określającym w sposób syntetyczny jej politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. +

Imprezy

Jaworzno Przyjazne Seniorom

- Środa na zajęcia i aktywności +

Sukces jest kobietą

- wystawa malarstwa Natalii Jankowskiej-Urant +