Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Działo się: 2 marca 2018

Aktualności

Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - ważna informacja!

Pamięci bohaterskich żołnierzy konspiracji niepodległościowej, poświęcony jest każdego roku 1 marca - kiedy to obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tegoroczne obchody odbędą się 4 marca br. i skupią się na Mszy Świętej w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny, która będzie celebrowana w niedzielę, 4 marca br. o godzinie 12.00. Z przyczyn organizacyjnych, Marsz Pamięci oraz uroczystości pod Pomnikiem Niepodległości zostają odwołane, o czym zawiadamiają organizatorzy.   +

Srebrny Krzyż Zasługi dla prez. Kaczmarka

W Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się dzisiaj uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych osobom szczególnie zasłużonym w różnych dziedzinach życia społecznego, działalności naukowej, charytatywnej i w pracy zawodowej. Wśród wyróżnionych znalazł się Zastępca Prezydenta Jaworzna Tadeusz Kaczmarek, którego Prezydent RP odznaczył Srebrnym Krzyżem Zasługi. +

Mieszkanie za remont - lista osób, które mogą podpisać umowę

W środę, 28 lutego br., w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zebrała się Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która zaopiniowała wnioski o przydział mieszkania za remont. Ogłaszamy listę osób uprawnionych do zawarcia umowy na remont mieszkania. Społeczna Komisja Mieszkaniowa, pod kierownictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Tadeusza Kaczmarka, zaopiniowała wszystkie wnioski o przydział mieszkań gminnych przeznaczonych do remontu w oparciu o regulamin Komisji i sporządziła listę osób, które są uprawnione do zawarcia umowy z MZNK na udostępnienie mieszkania gminnego w celu wykonania remontu. +

Uzyskaj dofinansowanie na usunięcie azbestu

Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie przypomina, że trwa nabór wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, które realizowane będzie w 2018 roku w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna do 2032 roku". +

Imprezy

"Siedem cudów świata starożytnego i nowożytnego"

- spotkanie z cyklu "Historia i pasja młodych" +

Marzec w Muzeum

Wystawy, warsztaty oraz wykłady - to niektóre z propozycji, jakie dla jaworznian przygotowało Muzeum Miasta. Oto szczegółowy rozkład zajęć.+

Marzec w Bibliotece

Języki obce, klub filmowy, warsztaty, zajęcia edukacyjne, a także wykłady i wystawy - to tylko niektóre z propozycji, jakie dla mieszkańców przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna. Obok prezentujemy szczegółowy program zajęć.+