Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Działo się: 9 lutego 2018

Aktualności

Uzyskaj dofinansowanie na usunięcie azbestu

Rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta, które realizowane będzie w 2018 roku w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna do 2032 roku". Program realizowany będzie wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Jaworzna o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Prezydent zamierza złożyć aplikację w wymaganym tę przez instytucję terminie - do końca kwietnia. Aby tak się stało, osoby zainteresowane usunięciem szkodliwego pokrycia mogą składać wnioski do 5 marca 2018 r. +

Złóż wniosek o wycenę przyłącza

Po 30 kwietnia rozpocznie się techniczna możliwość podłączania prywatnych domów w Jeleniu Łęgu. Prace przy budowie 9 kilometrów kanalizacji sanitarnej w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V" mają się ku końcowi. Na drogach Jelenia Łęgu zrealizowano także częściowe roboty odtworzeniowe. Ich całościowe odtworzenie będzie gotowe wiosną br. +

Imprezy

Rekonstrukcja kolacji szbatowej w Muzeum Miasta

Zapraszamy mieszkańców do udziału w rekonstrukcji kolacji szabatowej, która odbędzie się w dniu 9 lutego 2018 r. o godz. 18.00 w budynku Muzeum Miasta Jaworzna.+

Ferie z MCKiS-em

29 stycznia w naszym mieście rozpoczynają się ferie zimowe. Jak co roku Miejskie Centrum Kultury i Sportu przygotowało bogatą ofertę sportowo-rekreacyjną dla dzieci i młodzieży, które pozostają w mieście. +

Historia Biblii w muzeum

"Księga, która przetrwała wieki - Historia Biblii" +