Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Wyjaśnienia dyrektora MZOPOW

14 listopada 2013

Oświadczenie Bogusławy Śledzińskiej, dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jaworznie

W nawiązaniu do nieprawdziwych informacji opublikowanych w dodatku specjalnym gazety "Co Tydzień" i powielonych w wydanym w dniu dzisiejszym oświadczeniu Zarządu Platformy Obywatelskiej wyjaśniam, że:

Nieprawdziwa jest informacja, jakobym 31 października miała zapewnić radnych, że na rachunku MZOPW są środki przeznaczone na wypłaty dla oświaty. Nie jest też prawdą, że na koncie MZOPOW znajdowało się 4,7 mln zł.

Faktyczna wysokość posiadanych na rachunku bankowym MZOPOW środków na dzień 31.10.2013 r. Wynosiła 525 076,56 zł.

Na dzień 31 października br. zaledwie jedna jednostka oświatowa dysponowała nadwyżką środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 38 000 zł. Żadna z pozostałych jednostek oświatowych nie dysponowała środkami w pełni zabezpieczającymi wydatki do końca roku.

Nieprawdziwa jest informacja opublikowana przez Gazetę Co Tydzień, że na listopadowe wypłaty dla pracowników oświaty potrzebowałam 3,6 mln zł.

Na wynagrodzenia pracowników oświaty na miesiąc listopad niezbędne są ogółem środki w wysokości 7 614 000 zł w skład, których wchodzą:
a) Wynagrodzenia nauczycieli za XI 2013 r. 3 403 000 zł
b) Składki na ubezp.społeczne i fundusz pracy za X 2013 r. 2 543 000 zł
c) Podatek od wynagrodzeń na X 2013 r. 498 000 zł
d) Wynagrodzenia dla administracji i obsługi za XI 2013 r. 868 000 zł
e) Godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne 302 000 zł

Stanowczo nie zgadzam się z wypowiedzią radnego Pawła Kaczmarczyka sugerującą, że wynagrodzenia powinny zostać wypłacone bez zabezpieczenia środków na składki ZUS, ubezpieczenia i podatki. Była to wypowiedź zachęcająca do łamania obowiązujących przepisów prawa i nigdy nie powinna paść z ust osoby sprawującej mandat radnego Rady
Miejskiej.

Bogusława Śledzińska
dyrektor
Miejskiego Zarządu Placówek
Oświatowo - Wychowawczych
w Jaworznie